Czy faktura proforma wymaga zapłaty?

Otrzymałeś fakturę proforma i zastanawiasz się nad tym, czy wymaga ona dokonania zapłaty? Specjaliści z faktura.pl mogą przybliżyć, czym jest ten rodzaj faktury i do czego najczęściej jest wykorzystywany.Faktura proforma – czym jest?

Proforma czy faktura proforma jest dokumentem, który wygląda niemalże tak samo jak zwykła faktura VAT. Właśnie dlatego wiele osób myli je ze sobą i myśli, że są one takimi samymi dokumentami i mają one takie samo zastosowanie. Co to faktura proforma?

W rzeczywistości faktura proforma jest dokumentem innym od faktury VAT. Nie jest ona dokumentem księgowym, dlatego też nie służy ona do dokumentowania sprzedaży. To oznacza, że nie ma konieczności jej zapłaty po jej otrzymaniu.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa faktura proforma nie jest więc przeznaczona do księgowania w księgach podatkowych, rachunkowych.

Jak można odróżnić od siebie fakturę proforma od faktury VAT? Należy spojrzeć na jej tytuł, ponieważ to właśnie tam znajdziemy informacje o tym, z jakim dokumentem mamy do czynienia. Przy fakturze proforma w tytule powinna znaleźć się informacja „Proforma” albo „Faktura proforma”. Z kolei w przypadku standardowej faktury VAT powinna być ona zatytułowana „Faktura VAT”.Jakie zastosowanie ma faktura proforma?

Najczęściej faktura proforma wykorzystywana jest przez firmy po to, aby przygotować wycenę produktów czy usług, które przeznaczone są dla klienta, kontrahenta. W czytelny sposób prezentuje ona wtedy informacje dotyczące kosztów, stawek podatkowych, ostatecznej kwoty do zapłaty. Gdy zatem prosi się o przygotowanie wyceny, wtedy często przekazywana jest ona w formie faktury proforma.

Również faktura tego typu używana jest w przypadku pobierania zaliczek od klientów czy kontrahentów na poczet wykonania usługi czy dostarczenia towaru. Należy pamiętać wtedy o tym, że powinna towarzyszyć jej faktura zaliczkowa, która jest już dokumentem księgowym i należy wprowadzić ją do ksiąg.

Zatem, czy faktura proforma jest dowodem zakupu? Nie, nie może być ona wystawiona po dokonaniu zakupu, ponieważ do tego celu służy faktura VAT. Gdy zatem doszło już do sprzedaży, wtedy sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, która przeznaczona jest do wprowadzenia do ksiąg.Faktura proforma – czy trzeba ją opłacić?

Wobec tego, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty? Nie, jeżeli otrzymało się taką fakturę, wtedy nie ma obowiązku jej zapłaty, ponieważ nie jest ona fakturą VAT, która powoduje taki obowiązek.

Najczęściej używana jest ona w przypadku przygotowania oferty, dlatego też należy traktować ją jako propozycję wyceny, czy też przy wpłacie zaliczki. Gdy natomiast dojdzie do sprzedaży, zastosowanie ma już faktura VAT, która wprowadzana jest do ksiąg.

Redakcja ebiznes.org.pl