ETF-y na kryptowaluty – czym są i jak w nie inwestować?

ETFy to z języka angielskiego skrót od nazwy Exchange Traded Fund. Mamy tu do czynienia ze specyficznym rodzajem funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych.

ETFy to z języka angielskiego skrót od nazwy Exchange Traded Fund. Mamy tu do czynienia ze specyficznym rodzajem funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych. ETF jest funduszem, który odzwierciedlać ma wartość aktywów, na które jest zorientowany. W ostatnich latach fundusze typu ETF coraz bardziej interesują się możliwością ekspozycji na waluty cyfrowe, czyli kryptowaluty. Jak inwestować w ETFy na kryptowaluty?

Unikalne cechy ETF-ów

ETF-y z uwagi na fakt, że nie są zwykłymi funduszami inwestycyjnymi, ale funduszami notowanymi na giełdzie, cieszą się rosnącym zainteresowaniem inwestorów. To instrument inwestycyjny, który pozwala na dywersyfikację portfela gracza. Taki specyficzny fundusz notowany na giełdzie jest koszykiem gromadzącym różne inwestycje, złączone w jeden podmiot. Oferuje klientom ekspozycję na określone akcje, waluty, kryptowaluty, surowce i tym podobne. Każda akcja ETF kupiona przez inwestora staje się dla niego udziałem w całkowitych aktywach, jakimi dysponuje fundusz giełdowy ETF.

Każdy fundusz ETF inwestuje w różne aktywa, a są i takie, które są eksponowane na rynek kryptowalutowy. Na czym to właściwie polega?

ETF w branży kryptowalutowej

Stosunkowo młodym rynkiem finansowym jest rynek kryptowalut, czyli walut cyfrowych, które w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane jako aktywa inwestycyjne. Przeciętny inwestor, który jednak nie ma zbyt szerokiej wiedzy dotyczącej krypotowalut, nie jest w stanie bez ponoszenia drastycznie wysokiego ryzyka lokować w nie swoje środki finansowe. Niemniej z wykorzystaniem funduszy ETF na kryptowaluty staje się to jak najbardziej możliwe.

Od lat obserwowane są duże wahania cenowe tak zwanego „cyfrowego złota” czyli Bitcoina – jednej z najważniejszej w skali światowej kryptowaluty. Istnieją już ETF-y, które umożliwiają lokowanie w kryptowaluty środków finansowych. Likwidują one problem w postaci zakładania portfela kryptowalutowego, dysponowania w związku z nim kluczem publicznym i prywatnym oraz posiadania rozległej wiedzy na temat tego, jak kryptowaluty w ogóle funkcjonują.

ETF-y na kryptowaluty powodują, że każdy inwestor, także drobny, ma możliwość zakupu akcji funduszu i tym samym uczestniczenia w kryptowalutowej inwestycji. W Kanadzie, Brazylii czy w Dubaju są już takie ETFy, głównie eksponowane na Bitcoina, podczas gdy Stany Zjednoczone nie zdecydowały się jeszcze na zatwierdzenie do handlu ETF-a na Bitcoina.

ETF na Bitcoina, podobnie jak na inne kryptowaluty, będzie odzwierciedlał ich bieżącą wartość. ETF-y na kryptowaluty pomimo takiej konstrukcji, są przedmiotem obrotu na tradycyjnych giełdach, nie zaś na giełdach kryptowalutowych. Powoduje to, że znajdują się w obrębie regulacji, jakimi są też objęte i inne podmioty giełdowe, na przykład spółki akcyjne emitujące na rynku głównym giełdy swoje papiery wartościowe.

Dwa rodzaje kryptowalutowych ETF-ów

ETF na kryptowaluty może być wspierany fizycznie i wówczas firma zarządzająca aktywami funduszu kupuje rzeczywiste Bitcoiny na rynku kryptowalutowym. Następnie otwiera fundusz, który reprezentuje wartość posiadanych kryptowalut i może wprowadzić go swobodnie do obrotu na giełdzie. Jeśli wartość funduszu wzrośnie, wraz ze wzrostem ceny walut cyfrowych, inwestor także na tym zarobi. 

Drugim rodzajem ETF-ów na kryptowaluty są fundusze wspierane przez kontrakty futures. Oznacza to, że udziały w funduszu ETF nie są oparte na rzeczywiście kupionych tokenach BTC, ale na kontraktach futures na kryptowaluty. Kontrakty te są umową kupna lub sprzedaży aktywów po z góry określonej cenie, w określonym czasie w przyszłości. Należy podkreślić, że cechują się one jednak mniejszym ryzykiem niż ETF-y, które wspierane są fizycznymi aktywami. Sprawdź też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/ethereum

Redakcja ebiznes.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.