Licencjat – jakie to wykształcenie? Polskie szkolnictwo wyższe

W Polsce wybrać można studia jednolite magisterskie bądź niejednolite. Zależy to od kierunku, na jaki się decydujemy. Nie można skończyć trzech lat na studiach niejednolitych i później przejść na jednolite. Czym różnią się studia jednolite od niejednolitych, co to są studia I stopnia i II stopnia? Licencjat – jakie to wykształcenie, wyższe czy niepełne wyższe?

Studia jednolite magisterskie

Kończąc studia jednolite magisterskie uzyskujemy tytuł magistra (bądź tytuł równorzędny – lekarz, lekarz weterynarii, dentysta). Studia jednolite magisterskie trwają, w zależności od kierunku, od 5 do 6 lat. Istnieją kierunki, które występują tylko w ramach studiów jednolitych magisterskich – są to:
– medycyna,
– weterynaria,
– prawo i prawo kanoniczne,
– farmacja,
– stomatologia,
– fizjoterapia,
– analityka medyczna.
Żeby pracować w określonych zawodach (np. lekarz, prawnik) należy ukończyć studia jednolite, czyli 5-6 lat ciągiem. Zwykle są to zawody wymagające dłuższej edukacji, objęte ścisłymi zasadami. Trudno jest przecież wyobrazić sobie tytuł lekarza np. po trzech latach dziennikarstwa i dwóch medycyny!

Licencjat jakie to wykształcenie? Studia I stopnia a studia II stopnia

Studia licencjackie (I stopnia) trwają w Polsce trzy lata. Później można iść na studia magisterskie (II stopnia), które trwają dwa lata – razem 5 lat tak, jak większość kierunków jednolitych magisterskich. Tytuł licencjata daje więc wykształcenie wyższe – nie mamy jednak tytułu magistra, a tytuł licencjata. Ciężko byłoby wymienić wszystkie kierunki, które można wybrać, jeśli chodzi o studia licencjackie czy magisterskie – jest ich bardzo wiele, z różnorodnych dziedzin – nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki humanistyczne…

Studia licencjackie kończą się obroną licencjatu – pierwszej pracy naukowej, którą ma do napisania student. Po studiach magisterskich trzeba obronić magisterkę. Na studiach jednolitych magisterskich nie otrzymujemy, po trzech latach, tytułu licencjata – nie trzeba też bronić licencjatu. Studia te to pięcioletni ciąg, nie dostaje się dyplomu ukończenia studiów I stopnia po trzech latach.

Tytuł licencjata zdobywa się po trzech latach studiów niejednolitych. Później można iść na studia magisterskie i zdobyć tytuł magistra – ale nie trzeba. Tytuł magistra można też zdobyć na innym kierunku studiów niż tytuł licencjata – np. tytuł licencjata na zarządzaniu, a magistra ekonomii. Można jednak zdecydować się na studia I i II stopnia na tym samym kierunku studiów.

Nie można połączyć dowolnego kierunku z jakimkolwiek innym – powinny być do siebie zbliżone np. z dziedziny nauk społecznych. Po trzech latach matematyki trudno byłoby iść na filologię polską. Rejestrując się na studia II stopnia zwykle dostępna jest lista kierunków studiów I stopnia, które pozwolą na kwalifikację.

Wykształcenie wyższe niepełne

Często spotykanym określeniem jest „wykształcenie wyższe niepełne”. Oznacza ona, że ktoś zaczął studia, ale ich nie skończył – zrezygnował bądź jest jeszcze w ich trakcie. Nie jest to jednak to samo, co tytuł licencjata.

Redakcja ebiznes.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *