Mateusz Morawiecki: Edukacja i Kariera

Mateusz Morawiecki to wyjątkowa postać na polskiej scenie politycznej i gospodarczej. Wicepremier, minister rozwoju i finansów w rządzie Beaty Szydło, a obecnie prezes Rady Ministrów Polski. Jego edukacja, doświadczenie zawodowe i zaangażowanie w różnorodne projekty uczyniły go jednym z najważniejszych graczy w polskiej polityce. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej edukacji i karierze Mateusza Morawieckiego.

Młodość

Mateusz Morawiecki urodził się 20 czerwca 1968 roku we Wrocławiu. Jest synem Jadwigi oraz fizyka i opozycjonisty Kornela Morawieckiego, przewodniczącego Solidarności Walczącej. Jego rodzina ma korzenie zarówno w Warszawie, jak i we Lwowie. W młodości Mateusz Morawiecki angażował się w działalność opozycyjną, wspierając ojca w druku i kolportażu podziemnych pism oraz uczestnicząc w akcjach protestacyjnych.

Edukacja

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim

W 1987 roku Mateusz Morawiecki ukończył IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Następnie podjął studia na kierunku historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył w 1992 roku. W trakcie studiów uczestniczył także w strajkach okupacyjnych.

Studia w dziedzinie biznesu i prawa

Po ukończeniu studiów historycznych Morawiecki postanowił poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie biznesu oraz prawa. Kształcił się na Politechnice Wrocławskiej oraz na Central Connecticut State University. W 1995 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W tym samym roku ukończył także studia podyplomowe z prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie w Hamburgu. Studiował również na Uniwersytecie w Bazylei oraz w Kellogg School of Management przy Northwestern University.

Działalność zawodowa

Pierwsze kroki w biznesie

Karierę zawodową Mateusz Morawiecki rozpoczął w 1991 roku w społce Cogito. W 1990 roku współtworzył firmę wydawniczą Reverentia, a rok później był redaktorem gazety „Dwa Dni”. W latach 1992-1995 pracował jako menedżer ds. marketingu i finansów w przedsiębiorstwach konsultingowych i wydawniczych.

Praca na uczelni i publikacje

W 1995 roku Morawiecki odbył staż w Niemieckim Banku Federalnym. W latach 1996-1997 prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1997 roku wraz z Frankiem Emmertem opublikował „Prawo europejskie”, podręcznik z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej.

Praca w administracji rządowej

W 1998 roku Mateusz Morawiecki został zastępcą dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 1998-2001 był członkiem rad nadzorczych Zakładu Energetycznego Wałbrzych i Agencji Rozwoju Przemysłu.

Kariera w bankowości

W 1998 roku Morawiecki rozpoczął pracę w Banku Zachodnim. W latach 1998-2001 był doradcą prezesa zarządu, a następnie dyrektorem banku. W 2001 roku, po połączeniu Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego, został członkiem zarządu Banku Zachodniego WBK. W maju 2007 roku objął stanowisko prezesa zarządu tej instytucji.

Działalność polityczna

W 2010 roku Mateusz Morawiecki został powołany w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2014 roku był jedną z osób nagranych podczas afery taśmowej. W 2015 roku zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK i został wicepremierem oraz ministrem rozwoju w rządzie Beaty Szydło. W 2016 roku wstąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość.

mateusz morawiecki wykształcenie

Wiceprezes Rady Ministrów i minister

Rząd Beaty Szydło

W listopadzie 2015 roku Morawiecki został wicepremierem i ministrem rozwoju w rządzie Beaty Szydło. W 2016 roku przedstawił dokument programowy „plan Morawieckiego”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w lutym 2017 roku.

Prezes Rady Ministrów

W grudniu 2017 roku Morawiecki został desygnowany na stanowisko prezesa Rady Ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę. W rządzie tym objął dodatkowo stanowisko ministra sportu.

Życie prywatne

Mateusz Morawiecki jest żonaty z Iwoną, z którą ma czworo dzieci: dwie córki (Aleksandrę i Magdalenę) oraz dwóch synów (Jeremiasza i Ignacego). Jest również praktykującym katolikiem.

Wnioski

Mateusz Morawiecki to postać o bogatym życiorysie oraz imponującej karierze zawodowej i politycznej. Jego edukacja, doświadczenie oraz zaangażowanie w różne projekty uczyniły go jednym z kluczowych graczy na polskiej scenie politycznej.

Redakcja ebiznes.org.pl