Odzyskaj swoje zamrożone środki – sprawdź, jak działa faktoring!

Prowadzenie działalności gospodarczej przynosi nie tylko pozytywne efekty, takie jak możliwość planowania sobie godzin pracy, brak przełożonego czy rozliczanie zakupów firmowych jako koszty uzyskania przychodu. Prowadzenie biznesu to także kontakty z klientami, które bywają trudne, oczekiwanie na spłatę należności, a czasem nawet konieczność upominania się o swoje. Dużym problemem przedsiębiorców w niektórych branżach (najczęściej w transporcie czy budownictwie, choć może się to zdarzyć wszędzie) są zatory płatnicze – sytuacje, w których sprzedawca oczekuje jednocześnie na spłatę kilku lub kilkunastu wystawionych faktur, przez co sam odczuwa problemy związane z brakiem płynności finansowej.

Sposób na zatory płatnicze

Na szczęście – choć problem jest powszechny – z zatorami płatniczymi można sobie radzić. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ociągających się z zapłatą kontrahentów jest faktoring online.

Czym jest faktoring online? To usługa finansowa świadczona przez banki oraz firmy faktoringowe na rzecz przedsiębiorców. W faktoringu faktor, czyli podmiot świadczący usługę, skupuje od faktoranta, czyli usługobiorcy, dokumenty sprzedaży. Natychmiast wypłaca ok. 90-92% kwoty widniejącej na fakturze, dzięki czemu przedsiębiorca od razu odzyskuje płynność finansową. 

Co dalej dzieje się z długiem? Firma faktoringowa staje się właścicielką należności, wobec czego dłużnik zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej kwoty na konto faktora. Przedsiębiorca nie musi już na nic czekać – otrzymuje pieniądze tuż po zawarciu umowy z faktorem i od tej pory może je wydawać na pokrycie kosztów firmy. 

Ile kosztuje faktoring online?

Koszty faktoringu zależą zwykle od trzech czynników: WIBOR-u, marży oraz prowizji. 

WIBOR to obowiązujący współczynnik oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. Im wyższy WIBOR, tym wyższe koszty faktoringu dla klienta końcowego. 

Marża to w rzeczywistości odsetki naliczane przez faktora. Ich wysokość w dużej mierze zależy od kwoty limitu faktoringowego, a także ustaleń, jakie poczyniły pomiędzy sobą strony umowy faktoringu. Zwykle marża nie przekracza 3% w skali miesiąca, jednak zdarzają się sytuacje, w których trzeba będzie zapłacić więcej. 

Prowizja to stała opłata naliczana przy zawieraniu umowy na usługę faktoringu. Na kwotę prowizji, jaką faktorant będzie musiał zapłacić, wpływa między innymi termin spłaty widniejący na sprzedawanej fakturze. Im krótszy, tym lepiej: faktor szybciej odzyska pieniądze, a faktorant zapłaci niższą prowizję.

Dowiedz się więcej o faktoringu online!

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej – jak skorzystać z faktoringu? Kiedy najbardziej się opłaca? Jak wysoką kwotę możesz uzyskać dzięki tej usłudze? Zajrzyj na stronę internetową PragmaGO.

Redakcja ebiznes.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.