Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes

Jak realizować edukację regionalną?

Data publikacji 17 sierpnia 2020


Przed szkołą postawiono wiele zadań, ma uczyć, wychowywać oraz kształtować odpowiednie postawy, systemy wartości. W rzeczywistości podczas egzaminów rozliczana jest tylko z opanowania przez uczniów podstawy programowej.

Czym jest edukacja regionalna?

Nie jest to osobny przedmiot szkolny. Jej zadaniem jest kształtowanie odpowiednich postaw uczniów, budowanie ich świadomości oraz tożsamości środowiskowej. To proces ciągły zaczynający się w przedszkolu i trwający przez cały okres edukacji szkolnej.
Regionalizm nie jest przypisany do konkretnego przedmiotu, z powodzeniem mogą go realizować nauczyciele wielu przedmiotów, chociaż w największej mierze historycy, poloniści oraz nauczyciele geografii i przyrody.

Efektem edukacji regionalnej powinno być utożsamianie się dzieci i młodzieży z lokalną społecznością, kształtowanie odpowiedzialności za jej rozwój i chęć dokonywania zmian, a nie wyrwania się ze swojego środowiska.

Bardzo ważnym zadaniem regionalizmu jest zwalczanie kompleksów małych miejscowości lub mniejszości etnicznych. W tym pierwszym wypadku ważną rolę odgrywa pokonanie barier komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do internetu i telewizji satelitarnej. W przypadku mniejszości etnicznych istotne jest ukazywanie własnej odrębności w połączeniu z ogólnym rozwojem narodu.
Edukacja regionalna nie jest zadaniem łatwym i nie można realizować jej z kredą przy tablicy.

Edukacja regionalna w praktyce

Bez względu na poziom nauczania edukacja regionalna wymaga zaangażowania ze strony zarówno nauczycieli, rodziców, jak i uczniów. Najczęściej edukacja regionalna odbywa się poza ramowym planem nauczania dla danej klasy, ponieważ najlepsze efekty przynoszą wycieczki po najbliższej okolicy, konkursy tematyczne i długofalowe projekty.

W trakcie wycieczek uczniowie mogą poznać warunki geograficzne, zapoznać się z charakterystycznymi roślinami występującymi w najbliższej okolicy. To także dobra okazja do zorganizowania konkursu fotograficznego na najciekawsze okazy flory i fauny z najbliższej okolicy.
Wiele szkół organizuje izby pamięci i wystawy z okazji ważnych rocznic. To dobra okazja na zaangażowanie uczniów, można wypożyczyć od nich rodzinne zdjęcia, ciekawe eksponaty. Oni też powinni być przewodnikami po wystawie.

Dla uczniów klas licealnych bardzo dobrym projektem realizacji edukacji regionalnej jest Questing. To rodzaj gry terenowej. Uczniowie za pomocą specjalnej aplikacji opracowują niekonwencjonalne trasy wycieczkowe. Muszą wykorzystać swoją wiedzę historyczną, geograficzną, przyrodniczą i umiejętności polonistyczne, bo opisy szlaków tworzone są w formie wierszy. To projekt interdyscyplinarny, w który mogą włączyć się nauczyciele wielu przedmiotów.

Edukacja regionalna to nie tylko szukanie korzeni i przywiązanie do tradycji. To także pokazywanie perspektyw rozwoju regionu, pokazywanie jego potencjału. Dobrze służą temu wycieczki do największych zakładów pracy w regionie. Na terenach rolniczych warto zabrać uczniów na plantacje stosujące nowoczesne metody upraw.

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Studiowanie informatyki