Kiedy pożyczka na weksel będzie korzystna i na co zwrócić uwagę przy jej pozyskiwaniu?

Pożyczki są coraz bardziej popularnym produktem finansowym. Wynika to między innymi z tego, że są one znacznie łatwiej dostępne w stosunku do kredytów. Jednocześnie na rynku pożyczkowym można korzystać z różnych typów pożyczek.

Pożyczki z zabezpieczeniem i bez zabezpieczenia

Jednym z podziałów pożyczek, który można zastosować jest na pożyczki z zabezpieczeniem jak też bez zabezpieczenia. Przy pożyczkach stosowane mogą być bardzo różne zabezpieczenia, jak między innymi:
– hipoteka,
– zastaw,
– weksel,
– żyranci.
Poszczególne formy zabezpieczeń pożyczek są w stanie ograniczyć ryzyko pożyczającego. Przy zabezpieczeniu w razie braku spłacania zobowiązania wierzyciel jest w stanie znacznie łatwiej odzyskać środki finansowe. Wynika to przede wszystkim z możliwości wejścia na drogę sądową i domagania się egzekucji na podstawie posiadanego zabezpieczenia.

Zastosowanie zabezpieczeń pozwala na uzyskanie znacznie większych sum pieniędzy. Firmy finansowe bardzo chętnie stosują zabezpieczenie w przypadku długoterminowych pożyczek. Przy takich istnieje znacznie większe ryzyko, że mogą pojawić się sytuacje, gdy pożyczkobiorca będzie miał trudności w realizowaniu spłat zobowiązań.
Bardzo często udzielana jest pożyczka na weksel. Taka forma zabezpieczenia jest chętnie stosowana szczególnie w ramach pożyczek prywatnych. Osoby prywatne udzielające pożyczek są w stanie w ten sposób zabezpieczyć się znacznie lepiej niż samą umową pożyczkową na wypadek braku spłat zobowiązania. Weksel można znacznie łatwiej spieniężyć, gdy wierzyciel nie będzie zainteresowany samodzielnym odzyskiwaniem pożyczonych pieniędzy.

Zalety pożyczek pod weksel

Do zalet pożyczek zabezpieczanych wekslem można zaliczyć między innymi możliwość łatwiejszego ich pozyskania. Możliwe jest pożyczenie bardzo różnych sum. Dodatkowo nawet firmy pożyczkowe, które decydują się na taką formę zabezpieczenia nie sprawdzają informacji w bazach, gdzie znajdują się informacje o kredytobiorcach czy pożyczkobiorcach. Brak rozbudowanych formalności jest w stanie zapewnić możliwość znacznie szybszego pozyskania środków finansowych. Natomiast trzeba również uważać na pewne niebezpieczeństwa związane z takim zabezpieczeniem.

Jednym z problemów dla pożyczkobiorcy przy decydowaniu się na pożyczki pod weksel jest to, że umowa jest sporządzana indywidualnie. W ten sposób to z inwestorem ustala się jak jest kwota pożyczki, ale również kwota do zapłaty. W tym względzie warto unikać sytuacji, w których kwoty pożyczek nie są wpisywane, co dotyczy weksli in blanco. Podobnie wpisanie zawyżonej kwoty pożyczki powinien być brany pod uwagę przez pożyczkobiorcę jako próba oszustwa. Suma pożyczona oraz suma do spłaty powinny być na wekslu zgodne z tym, co zostało ustalone w bezpośrednich rozmowach z inwestorem, który decyduje się na udzielenie pożyczki. Niezbędne jest sprawdzenie takich informacji zanim złoży się podpis po wekslem. W ten sposób można przy zastosowaniu weksla jako zabezpieczenia bezpiecznie pożyczyć pieniądze.

Redakcja ebiznes.org.pl