Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca Pompa ciepła a rachunki za prąd

Pompa ciepła a rachunki za prąd- Czym są współczynniki sprawności pompy COP i SCOP?

Data publikacji 19 kwietnia 2023

Dobór odpowiednio wydajnej pompy ciepła umożliwia znaczącą redukcje kosztów poniesionych na ogrzewanie. Skuteczność grzewcza pomp określana jest dwiema wartościami – współczynnik COP i SCOP to oznaczenia, które musza być przedstawione przez każdego producenta. Znając zapotrzebowanie swojego domu na ciepło, na podstawie tych dwóch wielkości można określić, która pompa będzie lepszym rozwiązaniem oraz, jaki będą szacunkowe koszty ogrzewania domu lub firmy pompą ciepła.

Współczynnik COP – charakterystyka chwilowej sprawności pompy ciepła

Coeficient of Performance to stosunek energii przekazanej przez pompę ciepła na potrzeby ogrzania domu lub wody użytkowej do prądu pobranego z sieci wykorzystanego na potrzeby wytworzenia tego ciepła. Uwzględnione w tym przypadku zostają wszystkie elementy pompy, tj. sprężarka i urządzenia wspomagające pracę pompy, jak pompy obiegowe. COP odnosi się do działania pompy w konkretnych warunkach – warunkach laboratoryjnych, w których dokonywane są pomiary – w danej chwili. Nie uwzględnia zatem zróżnicowania poboru prądu wynikającego z wpływu temperatury zewnętrznej, zastosowanych w układzie odbiorników ciepła, zróżnicowania pracy pomp obiegowych w różnych temperaturach.

Porównanie pomp ciepła przy użyciu współczynnika COP

Dzięki współczynnikowi COP możliwe jest porównanie pracy dwóch pomp ciepła w tych samych warunkach – tj. określonych punktach pomiarowych – danej temperaturze zewnętrznej i danej temperaturze odbiorników (ogrzewania podłogowego i grzejników). Ważne jest, aby podczas porównywania sprawności na podstawie współczynnika COP sprawdzić:

• aktualność normy, według której podawane są oznaczenia,

• czy obliczenia uwzględniają automatykę i oprzyrządowanie pompy,

• czy podczas badań laboratoryjnych korzystano z dedykowanych podzespołów.

Na stronie internetowej https://www.esoleo.pl/dla-firm/ znajdziesz pompy ciepła, które opatrzone są we wszystkie niezbędne, aktualne informacje. Spośród wysokiej jakości modeli z pewnością znajdziesz pompę, która spełni twoje oczekiwania.

Współczynnik SCOP – urealniona, sezonowa sprawność pompy

Seasonal Coefficient of Perforamance to udoskonalony względem COP współczynnik sprawności pompy, który oddaje stosunek ilości energii włożonej do wyprodukowania określonego ciepła przez określony czas (zastosowanie może mieć tu okres grzewczy lub cały rok eksploatacyjny) z uwzględnieniem realnych zmian parametrów pracy i zapotrzebowania podzespołów pompy. SCOP  pomp ciepła dostępnych na Esoleo.pl podawany jest w odniesieniu do ogrzewania podłogowego, gdzie przyjmowaną temperaturą jest 35°C (SCOP W35), oraz w odniesieniu do ogrzewania opartego o tradycyjne grzejniki – przy temperaturze 55°C (SCOP W55). Im wyższy wskaźnik SCOP tym wyższa sprawność pompy ciepła w sezonie lub w przeciągu roku.

COP – jak wpływa na skuteczność ogrzewania i rachunki?

Współczynnik COP jest wskaźnikiem czysto teoretycznym, dlatego też będzie miał zastosowanie jedynie do porównania sprawności pomp ciepła. Podczas porównywania poszczególnych modeli należy porównywać wyniki dla tych samych temperatur – tj. źródła dolnego (temperatury zewnętrznej podczas przeprowadzania testów) oraz źródła górnego (ustawionej temperatury odbiorników ciepła).

SCOP a rachunki za ogrzewanie

Współczynnik SCOP pozwala w przybliżeniu określić wysokość rachunków na ogrzewanie. Oczywiście, nie będzie to wyliczenie dokładne – nie oddaje bowiem indywidualnych preferencji użytkowników w zakresie użytkowania ciepłej wody użytkowej oraz utrzymywanej w domu temperatury. Uwzględnia natomiast warunki klimatyczne, w jakich pompa miałaby pracować, przypuszczalny czas pracy urządzenia przy danej temperaturze zewnętrznej, obciążenie samej pompy oraz jej podzespołów.

Jak obliczyć koszt ogrzewania domu na podstawie SCOP?

Do obliczeń należy przygotować średnią cenę prądu za 1 kWh oraz przewidywane zapotrzebowanie budynku lub aktualne zużycie ciepła dla twojego domu lub firmy. Posiadając podany przez producenta pompy SCOP, wystarczy podzielić współczynnik przez cenę 1kWh. Uzyskana wartość to cena ogrzewania pompą ciepła na 1kWh. Otrzymaną cenę należy pomnożyć przez szacowane lub rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło – w sezonie lub całoroczne. W wyniku otrzymujemy koszt ogrzewania daną pompą ciepłą. Co do zasady – im wyższym wskaźnikiem SCOP legitymuje się dana pompa, tym Twoje rachunki za prąd zużyty na ogrzewanie będą niższe.

Optymalnie dobrana pompa ciepła powinna być dostosowana do warunków i charakterystyki tak klimatu konkretnego regionu, w jakim będzie pracować jak i do obiektu i jego użytkowników. Dzięki wyżej wymienionym wskaźnikom możliwe jest szacunkowe porównania pomp i określenie przypuszczalnych kosztów, jaki ponoszone będą na ogrzewanie konkretnego domu, dzięki czemu można zdecydowanie ograniczyć ilość modeli, jakie będą nas interesowały jedynie do tych, które zapewnią największą efektywność grzewczą.

 

agencja content marketingowa

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

ile zarabia geodeta