Zostałeś pogryziony przez psa? Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie.

Przypadki pogryzienia przez psa zdarzają się, niestety dość często i stanowią sporą część roszczeń u ubezpieczycieli. Zdarzenie może finalnie mieć poważne skutki – od uszczerbku na zdrowiu po traumę na całe życie. Ważne, by odpowiednio zabezpieczyć się przed podobną sytuacją, a także być świadomym swoich praw i obowiązków, które mamy zarówno jako osoba poszkodowana, jak i właściciel czworonoga. Oczywiście, jako właściciel mamy zdecydowanie więcej obowiązków, począwszy od prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu, na jego zaszczepieniu kończąc. W jaki sposób egzekwować zapłatę odszkodowania za pogryzienie przez psa?

Czy przysługuje mi odszkodowanie za pogryzienie przez psa i jakie kroki muszę poczynić?

O zapłatę jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych, będących następstwem pogryzienia psa, może ubiegać się wyłącznie osoba poszkodowana. Osobą poszkodowaną może być dorosły, dziecko nastoletnie lub małoletnie. Warto pamiętać, że o takie odszkodowanie należy ubiegać się do upływu 3 lat od dnia zdarzenia. 

Bardzo ważne jest zachowanie środków ostrożności zaraz po zdarzeniu. Właściciel psa powinien zadbać o to, by zwierzę nie miało możliwości ponownego zaatakowania, w tym celu należy odprowadzić je w bezpieczne miejsce. Na osobie odpowiedzialnej za zwierzę ciąży również obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobie poszkodowanej, w tym – w razie potrzeby – wezwanie karetki pogotowia. Jeżeli to jest konieczne, należy jak najszybciej przemyć i opatrzyć ranę na miejscu zdarzenia lub w najbliższej przychodni lub innym punkcie medycznym. W sytuacji, gdy poszkodowany i właściciel psa nie potrafią dojść do zgody, konieczne będzie wezwanie policji, która na podstawie ich zeznań, a także relacji ewentualnych świadków zdarzenia, ustali rzeczywisty przebieg zdarzenia. Jeśli interwencja policji również nie przynosi rozstrzygnięcia, zwykle sprawa trafia do sądu. Bardzo ważne, by w możliwie krótkim czasie po pogryzieniu skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, co automatycznie uruchamia procedurę likwidacji szkody.

Kto wypłaca odszkodowanie za zdarzenie?

Bardzo ważne dla finalnego rozstrzygnięcia sprawy jest wiedza, kto jest właścicielem psa. Zgodnie z prawem, każda osoba, która chowa zwierzę lub która nim się posługuje, bez względu na to, czy w chwili zdarzenia było ono pod jej nadzorem, ponosi pełną odpowiedzialność karną za skutki pogryzienia. Niestety, jeśli właściciel ten nie jest osobą ubezpieczoną, firmy ubezpieczeniowe nie mogą rościć prawa do otrzymania ubezpieczenia dla osoby poszkodowanej. Pozostaje wówczas jedynie ścieżka sądowa. W przeciwnym wypadku, podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty odszkodowania jest właściwy zakład ubezpieczeń. 

Jeśli chodzi o wysokość roszczenia, na jakie może liczyć osoba poszkodowana, to wszystko zależy od danej sprawy, stopnia obrażeń doznanych w wyniku pogryzienia, a także od tego czy właściciel psa jest osobą ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej i skutków pogryzień przez psa. W przeważającej większości, właściciele zwierząt nie posiadają takiego ubezpieczenia, przez co ubezpieczalnie mają związane ręce i sprawa trafia do sądu. 

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Z zasady, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma na celu wynagrodzenie uszczerbku na zdrowiu, cierpienia i traumy, z jaką musi się zmierzyć osoba poszkodowana. Bardzo ważne jest zgromadzenie wszelkiej dokumentacji medycznej, które potwierdzają doznane urazy wskutek pogryzienia, a także dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia bezpośrednio po zaistniałej sytuacji, a także kolejno dzień po dniu w trakcie gojenia się rany.

Odszkodowanie jest wynagrodzeniem całości strat finansowych związanych z pogryzieniem. W związku z tym, osoba poszkodowana może liczyć na zwrot kosztów leczenia i ewentualnej rehabilitacji, a także wizyt lekarskich i dojazdu do placówek medycznych. Odszkodowanie obejmuje również rekompensatę za zniszczone rzeczy osobiste oraz za pomniejszone wynagrodzenie w związku z przebywaniem na zwolnieniu chorobowym.

Redakcja ebiznes.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.