Audyt prawny – czy to się opłaca?

W dzisiejszych czasach, chcąc zainwestować pieniądze w jakiś projekt, każdy inwestor dokładnie sprawdza, czy transakcja będzie opłacalna. Tak samo jest z przedsiębiorcami, którzy do wielu różnych usług podchodzą ostrożnie. Audyt prawny ma za zadanie pomóc nie tylko potencjalnemu nabywcy, ale również firmie, która chce pozyskać inwestora.

Dlaczego audyt prawny jest ważny dla kupującego?

Inwestor przygotowujący się do transakcji kupna spółki zazwyczaj bardzo szczegółowo przygląda się przedmiotowi umowy. W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie due diligence prawne. Takie badanie polega na dostarczeniu niezbędnych dokumentów do analizy przez wykwalifikowany zespół firmy zewnętrznej zajmującej się audytami prawnymi. W skład takiego zespołu wchodzą prawnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Audyt jest kompleksowym procesem analizy prawnej, środowiskowej, technicznej oraz biznesowej. Przeprowadzić go warto zarówno kiedy sprzedawane są akcje i udziały spółki, jak również transakcji, których przedmiotem będą aktywa. Dla kupującego audyt najważniejszy jest przed dokonaniem zakupu, aby upewnić się co do faktycznego stanu badanej spółki. Za przeprowadzeniem audytu przed transakcją najczęściej przemawia potrzeba uzyskania informacji oraz należyta staranność, co jest całkiem zrozumiałe i akceptowane przez sprzedającego.

Jakie są korzyści wynikające z audytu prawnego?

Do korzyści, jakie płyną z wykonania due diligence prawne,można zaliczyć m.in. uniknięcie lub zminimalizowanie ryzyka wszczęcia postępowań administracyjnych, lub karnych w zakresie koncesji, licencji czy zezwoleń, doprecyzowanie zapisów niejasnych w umowach z kontrahentami, wprowadzenie umów ramowych lub zapisów bardziej korzystnych dla przedsiębiorstwa, zabezpieczenie praw autorskich i praw spółki, w tym tajemnicy handlowej po wygaśnięciu umów z kontrahentami, a także pracownikami oraz stworzenie niezbędnych procedur i certyfikacji. Audyt prawny i wnioski z niego idące mają ogromne znaczenie dla zawarcia umowy sprzedaży.

Redakcja ebiznes.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *