Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes działalność nierejestrowana jakie usługi

Działalność nierejestrowana 2023 – Jakie usługi są w ramach działalności nierejestrowanej?

Data publikacji 22 sierpnia 2023

W dzisiejszym dynamicznym świecie coraz więcej osób poszukuje elastycznych sposobów zarabiania, które niekoniecznie wymagają formalnej rejestracji działalności gospodarczej. Dlatego też temat działalności nierejestrowanej staje się coraz bardziej istotny dla wielu przedsiębiorczych jednostek. W artykule tym skupimy się na rozwinięciu zrozumienia tego, czym właściwie jest działalność nierejestrowana i jakie usługi można świadczyć w jej ramach w roku 2023. W ciągu ostatnich lat ta forma zarabiania zyskała na popularności, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych modeli przedsiębiorczości. 

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to jest nierejestrowana działalność gospodarcza?
 • Jak można wykonywać działalność nierejestrowaną?
 • Jakie są wady i zalety działalności nierejestrowanej?
 • Jaki jest maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej?
 • Jakie są ograniczenia nierejestrowanej działalności?

Czym jest działalność nierejestrowana? 

Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która nie jest oficjalnie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Osoby prowadzące taką działalność nie są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków. Stwarza to jednak pewne ryzyko, ponieważ działalność nierejestrowana jest nielegalna i może grozić konsekwencjami prawno-finansowymi. Często jest praktykowana przez osoby, które chcą uniknąć formalności i korzystają z elastyczności tego rodzaju działalności. Niestety, taka forma działalności jest bardzo niepewna, a osoby prowadzące ją nie mają żadnego prawnego zabezpieczenia ani dostępu do świadczeń socjalnych. 

Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Założenie działalności nierejestrowanej jest znacznie mniej formalne niż rejestracja firmy, ale nadal wymaga pewnych kroków i świadomości pewnych aspektów. Poniżej znajdziesz ogólny przewodnik, jak założyć działalność nierejestrowaną:

 1. Określenie rodzaju działalności: Zastanów się, w jakiej dziedzinie chciałbyś prowadzić działalność nierejestrowaną. To może być handel, usługi, freelancing, czy nawet wynajem nieruchomości.
 2. Przygotowanie umowy: Jeśli zamierzasz świadczyć usługi na zasadzie umów zlecenia lub umów o dzieło, przygotuj umowę, która będzie regulować warunki współpracy, wynagrodzenie oraz inne istotne kwestie.
 3. Określenie cen: Zdecyduj, ile będziesz pobierać za swoje usługi lub produkty. Upewnij się, że ceny są konkurencyjne, a zarazem opłacalne dla Ciebie.
 4. Odbiorcy: Rozważ, gdzie znajdziesz swoich klientów lub odbiorców. To może być poprzez platformy online, lokalne wydarzenia, kontakty osobiste itp.
 5. Promocja: Zastanów się, jak dotrzeć do swojej grupy docelowej. Możesz korzystać z mediów społecznościowych, strony internetowej, ogłoszeń lokalnych czy networkingu.
 6. Prowadzenie finansów: Śledź swoje przychody i wydatki. To ważne nie tylko ze względów podatkowych, ale także dla Twojej kontroli finansowej.
 7. Podatki: Upewnij się, że zdajesz sobie sprawę z podatkowych zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności nierejestrowanej. W zależności od kraju i dochodów, możesz być zobowiązany do opodatkowania swoich zarobków.
 8. Zabezpieczenie prawne: Choć działalność nierejestrowana jest mniej formalna, warto zabezpieczyć się prawem, szczególnie poprzez umowy, regulaminy czy polityki prywatności (jeśli dotyczy).
 9. Ewidencja: Choć działalność nierejestrowana nie wymaga rejestracji, warto prowadzić pewną formę ewidencji swoich działań i transakcji.
 10. Konsultacja z ekspertem: Jeśli masz wątpliwości związane z prawem, podatkami lub innymi aspektami, skonsultuj się z ekspertem prawnym lub księgowym.

Jak można prowadzić działalność nierejestrowaną?

 • Umowy cywilnoprawne: Możesz podpisywać umowy zlecenia lub umowy o dzieło, świadcząc usługi dla klientów. To popularna forma działalności nierejestrowanej, która pozwala na elastyczność w wykonywaniu zleceń.
 • Handel online: Możesz sprzedawać produkty na platformach aukcyjnych, takich jak Allegro czy OLX, lub otworzyć swój własny sklep internetowy. W ten sposób prowadzisz handel bez konieczności rejestracji działalności.
 • Freelancing: Jeśli posiadasz umiejętności w dziedzinach takich jak copywriting, projektowanie graficzne, programowanie czy marketing, możesz oferować swoje usługi jako freelancer. Współpracujesz bezpośrednio z klientami.
 • Praca dorywcza: Możesz podejmować dorywcze prace, takie jak opieka nad zwierzętami, prace remontowe czy dostarczanie jedzenia. Działa to szczególnie dobrze, gdy potrzebujesz dodatkowego zarobku.
 • Wynajem nieruchomości: Jeśli posiadasz nieruchomość, możesz ją wynajmować, zarówno krótko- jak i długoterminowo. To dobry sposób na pasywny dochód bez formalnej rejestracji działalności.
 • Usługi kreatywne: Jeśli jesteś artystą, muzykiem, fotografem czy twórcą treści, możesz sprzedawać swoje dzieła lub usługi na platformach online lub lokalnych wydarzeniach.
 • Edukacja i doradztwo: Jeśli posiadasz wiedzę specjalistyczną, możesz oferować usługi edukacyjne, warsztaty, konsultacje lub treningi online.

Ewidencja sprzedaży działalności nierejestrowanej

Ewidencja sprzedaży działalności nierejestrowanej jest ważnym aspektem prowadzenia biznesu. Pomaga ona w monitorowaniu i rejestrowaniu sprzedaży oraz dochodów. Bez prowadzenia ewidencji, trudno jest kontrolować, ile i jakie produkty zostały sprzedane. Wprowadzenie systemu ewidencji sprzedaży umożliwia również obliczenie podatku dochodowego i innych opłat, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia działalności. Warto pamiętać, że brak ewidencji może prowadzić do problemów z organami kontrolnymi i sankcji finansowych. Dlatego właściciele działalności nierejestrowanej powinni zadbać o prowadzenie dokładnej i systematycznej ewidencji sprzedaży.

Zalety działalności nierejestrowanej

Prowadzenie działalności nierejestrowanej może mieć pewne korzyści. Po pierwsze, unikamy konieczności płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. To może być szczególnie atrakcyjne dla osób, które dopiero zaczynają swoje przedsiębiorcze działania lub osoby, które chcą prowadzić niewielką działalność dodatkową. Po drugie, brak formalności związanych z rejestracją firmy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Nie trzeba czekać na załatwienie wszelkich formalności, ani płacić opłat związanych z utrzymywaniem działalności. Jednak prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się także z pewnymi ryzykami i ograniczeniami, takimi jak brak prawnej ochrony czy trudności w budowaniu zaufania u klientów i partnerów biznesowych.

Wady działalności nierejestrowanej

Prowadzenie działalności nierejestrowanej ma wiele wad. Przede wszystkim, przedsiębiorca nie jest chroniony przez prawo w przypadku różnego rodzaju sporów czy problemów. Brak oficjalnego statusu może prowadzić do trudności w nawiązywaniu współpracy z innymi firmami czy instytucjami. Brak rejestracji działalności oznacza również brak legalności i niezgodność z przepisami prawa. Włodarze takich firm nie mają dostępu do korzyści podatkowych i ulg, a także nie mają możliwości korzystania z formalności, takich jak otwieranie konta bankowego czy wystawienie faktury. Ostatecznie, działalność nierejestrowana nosi ze sobą ryzyko kontroli i kary ze strony organów kontrolnych.

Jakie są ograniczenia działalności nierejestrowanej?

 • Ograniczony zakres usług: Działalność nierejestrowana może obejmować jedynie określone rodzaje usług lub działalności, które są wyłączone spod obowiązku rejestracji jako pełnoprawna firma.
 • Limit przychodów: Działalność nierejestrowana jest często ograniczona pod względem przychodów, które można osiągnąć w ciągu roku kalendarzowego. Przekroczenie tego limitu może skutkować koniecznością rejestracji firmy.
 • Brak możliwości zatrudniania: W ramach działalności nierejestrowanej nie jest możliwe zatrudnianie pracowników. W przypadku potrzeby zatrudnienia personelu, konieczne jest założenie oficjalnej firmy.
 • Brak oficjalnej ochrony prawnej: Działalność nierejestrowana nie daje oficjalnego statusu prawno-podatkowego. W praktyce oznacza to m.in. brak możliwości wystawiania faktur VAT oraz mniejszą ochronę praw i interesów przedsiębiorcy.
 • Ograniczona możliwość ubiegania się o dotacje: Niektóre programy dotacyjne lub wsparcia finansowego mogą być dostępne tylko dla oficjalnie zarejestrowanych firm.
 • Brak dostępu do preferencyjnych składek ZUS: Przedsiębiorcy prowadzący działalność nierejestrowaną nie mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS, które są dostępne dla zarejestrowanych firm.
 • Brak możliwości rozwoju i skalowania: Działalność nierejestrowana jest zwykle skoncentrowana na świadczeniu konkretnych usług lub działaniach, co może ograniczyć możliwości rozwoju i skalowania biznesu.
 • Brak dostępu do niektórych usług finansowych: Przedsiębiorcy nierejestrowani mogą napotkać trudności w uzyskaniu kredytów, leasingu lub innych usług finansowych.
 • Brak statusu prawnego w sporach: Działalność nierejestrowana nie ma oficjalnego statusu prawno-podatkowego, co może wpłynąć na status prawnopodatkowy przedsiębiorcy w przypadku sporów lub kontrowersji.

Wystawianie faktur VAT przez osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną

Działalność nierejestrowa to forma prowadzenia biznesu, która nie wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, co oznacza, że przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT. Przepisy podatkowe nakładają na przedsiębiorców obowiązek rejestrowania się jako podatnicy VAT, jeśli ich sprzedaż przekracza określony limit. Jednakże, prowadząc działalność nierejestrową, przedsiębiorca może wystawiać inne formy dokumentów, takie jak rachunki czy paragony. Wystawianie faktur nie jest obowiązkowe, ale może być korzystne dla przedsiębiorcy, ponieważ umożliwia stwierdzenie prawidłowości wykonanych transakcji oraz prowadzenie bardziej szczegółowej ewidencji.

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2023 roku

Od 1 lipca wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zmieniły się również zasady dotyczące limitu przychodu z nierejestrowanej działalności gospodarczej. Na chwilę obecną limit ten wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2700 zł brutto.

Składki ZUS w ramach działalności nierejestrowanej

Obowiązki ZUS w ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej są związane głównie z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Osoba prowadząca taką działalność powinna samodzielnie zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zawrzeć umowę ubezpieczenia społecznego. W ramach tego ubezpieczenia opłaca się składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy. Składki oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Ponadto, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zobligowana do opłacania składek zdrowotnych. W przypadku braku zgłoszenia się do ZUS lub nieterminowego płacenia składek, osoba taka może być ukarana grzywną. Ważne jest, aby prowadząc działalność nierejestrowaną pamiętać o obowiązkach wobec ZUS i terminowo regulować swoje zobowiązania finansowe.

Działalność nierejestrowa a podatek dochodowy

Działalność nierejestrowana, czyli tzw. szara strefa, stanowi istotne zagrożenie dla systemu podatkowego. Osoby prowadzące tego rodzaju działalność, choć nie posiadały zarejestrowanej firmy, są zobowiązane do obowiązkowego odprowadzania podatku dochodowego. Pomimo tego, że nieuczciwi przedsiębiorcy mogą unikać płacenia podatków, dochód uzyskany z nierejestrowanej działalności jest uznawany za legalny i podlega opodatkowaniu. Aby ograniczyć ten problem, władze podatkowe podejmują działania mające na celu identyfikację i karanie osób działających w szarej strefie, w tym wymuszając regularne składanie zeznań podatkowych i monitorując transakcje finansowe.

Działalność nierejestrowana – podsumowanie

Podsumowując, prowadzenie działalności nierejestrowanej jest opcją, która może znacząco ułatwić start w świecie biznesu. Daje możliwość generowania przychodów w ramach działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podczas prowadzenia działalności nierejestrowej, konieczne jest również samodzielne rozliczanie się z podatku dochodowego oraz opłacanie składek ZUS, co może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami. 

Ostatecznie, wybór między działalnością nierejestrową a pełną rejestracją zależy od indywidualnych potrzeb, planów rozwojowych i finansowych. Działalność nierejestrowa może być dobrym wstępem dla początkujących przedsiębiorców, jednak w miarę rozwoju działalności warto zastanowić się nad formalną rejestracją, aby skorzystać z pełnego zakresu korzyści oferowanych przez prawo przedsiębiorców i rządowe programy wsparcia.

agencja content marketingowa

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

ekonomia