Ile procent Polaków ma wyższe wykształcenie?

Z roku na rok przybywa w Polsce absolwentów uczelni wyższych i jest to dobry trend. Badania i statystyki pokazują, że są to osoby aktywniejsze na rynku pracy niż ich rówieśnicy z niższym wykształceniem i mają większe perspektywy znalezienia pracy w kraju lub za granicą. Nie oznacza to jednak, że wszystkie osoby z wykształceniem wyższym mogą liczyć na atrakcyjną pracę. Sprawdź, ile procent Polaków ma wyższe wykształcenie! Jakie studia wybrać, by zwiększyć swoje szanse?

Ile procent Polaków ma wyższe wykształcenie?

W latach 80-tych XX w. (PRL) tylko niecałe 9% Polaków posiadało wykształcenie wyższe. Dawało ono awans społeczny, ale niekoniecznie finansowy. Sytuacja zaczęła się zmieniać po transformacji ustrojowej, powstało wiele wyższych szkół prywatnych, które oferowały dodatkowe miejsca dla studentów.

Kolejne reformy szkolnictwa łagodziły kryteria uzyskania egzaminu maturalnego, który jest niezbędny do podjęcia studiów. Kolejnym krokiem było zniesienie egzaminów wstępnych.

Wyższe wykształcenie w Unii Europejskiej

Wszystkie te działania sprawiły, że studia wyższe stały się powszechnie dostępne i obecnie wyższe wykształcenie posiada 42,5% Polaków między 25 a 34 rokiem życia. To plasuje nas w połowie stawki państw UE. Najwięcej osób z wyższym wykształceniem zamieszkuje Luksemburg (61%), najmniej zaś Rumunię ( 25%). UE zakłada, że w 2030 r. odsetek osób z wyższym wykształceniem będzie wynosił średnio 45%.

wyższe wykształcenie UE

Dane statystyczne wskazują także na duże zróżnicowanie w wykształceniu wyższym między kobietami a mężczyznami. Wykształceniem wyższym legitymuje się 46% kobiet, wśród mężczyzn odsetek ten wynosi tylko 35%.

Współczynnik zakładany przez UE będzie trudny do osiągnięcia przez Polskę ze względu na fakt, że zgodnie z danymi GUS w ostatnich latach liczba studentów na uczelniach wyższych systematycznie spada.

Jakie możliwości daje wykształcenie wyższe?

Nie ulega kwestii, że obecnie wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) znacznie zwiększa możliwości na rynku pracy.

Po tych kierunkach możemy liczyć na szybkie znalezienie pracy:

 • absolwenci IT
 • kierunków technicznych
 • kierunków medycznych
 • filologii obcych

W przypadku tych specjalizacji rynek pracy nie jest jeszcze nasycony i długo nie będzie. Dzieje się tak ze względu na dynamiczny rozwój w tych dziedzinach.

Dowiedz się więcej o wyższym wykształceniu na poziomie licencjatu: https://ebiznes.org.pl/licencjat-jakie-to-wyksztalcenie-polskie-szkolnictwo-wyzsze/.

W znacznie gorszej sytuacji są absolwenci tych kierunków:

 • humanistycznych:
  • historia
  • politologia
  • socjologia
 • kierunków ekonomicznych:
  • zarządzanie
  • marketing

Tutaj zapotrzebowanie rynku pracy zostało już zaspokojone i znalezienie ciekawej oferty jest bardzo trudne. To właśnie one stanowią największy odsetek bezrobotnych wśród osób z wyższym wykształceniem.

Taka sytuacja jest efektem niedostosowania polityki edukacyjnej do potrzeb rynkowych. Uczelniom opłaca się kształcić na kierunkach humanistycznych. Jest to znacznie tańsze niż kształcenie specjalistów na kierunkach technicznych.

Dowiedz się więcej o wykształceniu wyższym na poziomie inżyniera: https://ebiznes.org.pl/czy-inzynier-posiada-wyksztalcenie-wyzsze/.

Studia a rynek pracy

Kolejną kwestią jest program studiów niedostosowany do potrzeb pracodawców. Ci ostatni narzekają, że absolwenci uczelni wyższych posiadają ogrom niepotrzebnej wiedzy teoretycznej, natomiast nie mają umiejętności praktycznych. Praktyki zawodowe w trakcie studiów to tylko ułamek całego czasu, który poświęcamy na studiowanie.

Z tego względu podczas rekrutacji pracodawcy nie sprawdzają wiedzy teoretycznej (tą potwierdza dyplom wyższej uczelni). Zwracają oni uwagę przede wszystkim na umiejętności praktyczne i kompetencje miękkie. Stawiają na osoby umiejące pracować w zespole, kreatywne, potrafiące zarządzać czasem.

Wykształcenie wyższe humanistyczne – czy ma sens?

Dla humanistów też jest miejsce na rynku pracy. Jest jednak warunek, że są gotowi do zdobywania dodatkowych kwalifikacji podczas kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych. Polonista lub historyk sprawnie posługujący się komputerem i umiejący obsługiwać różne aplikacje, bez problemu znajdzie ciekawą pracę. Posłużą mu do tego liczne agencje reklamowe.

Statystyki urzędów pracy wskazują, że osoby z wyższym wykształceniem są najbardziej mobilne na rynku pracy. Aktywnie uczestniczą w szkoleniach i poszukują ofert. Czas bezrobocia w tej kategorii jest krótszy o kilka miesięcy niż wśród osób z wykształceniem średnim.

Redakcja ebiznes.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.