Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes jak zrobić biznes plan

Jak napisać biznesplan: Praktyczny przewodnik w 11 krokach

Data publikacji 30 lipca 2023

‍Biznesplan jest nieodłącznym elementem otwarcia nowej firmy lub zdobycia finansowania. To dokument, który pozwala ocenić opłacalność przedsięwzięcia oraz przedstawić plany rozwoju i strategię działania. W tym artykule przedstawimy praktyczny przewodnik, w którym krok po kroku omówimy, jak napisać biznesplan.

Agenda:

  • Krok 1: Określ cel i strukturę biznesplanu
  • Krok 2: Scharakteryzuj firmę i branżę
  • Krok 3: Opisz inwestycję
  • Krok 4: Określ plan sprzedaży i marketingu
  • Krok 5: Zbuduj plan zarządzania i działania
  • Krok 6: Stwórz plan finansowy
  • Krok 7: Napisz podsumowanie i ocenę ryzyka
  • Podsumowanie

Krok 1: Określ cel i strukturę biznesplanu

Biznesplan powinien zaczynać się od pisma przewodniego, które jest swoistym streszczeniem całego dokumentu. W piśmie przewodnim należy przedstawić nazwę firmy, dane kontaktowe, cel, historia projektu, wizję rozwoju, produkty lub usługi, oraz plan wydatkowania otrzymanych środków. Jeśli biznesplan jest pisany w celu zdobycia dotacji lub kredytu, pismo przewodnie jest obowiązkowe.

Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie strony tytułowej, na której powinny znaleźć się tytuł biznesplanu, dane kontaktowe oraz data ukończenia planu. Następnie należy sporządzić spis treści, w którym przedstawiamy kolejne rozdziały i podrozdziały biznesplanu.

Krok 2: Scharakteryzuj firmę i branżę

W tej części biznesplanu należy przedstawić charakterystykę firmy oraz branży, w jakiej będzie działać. Opisz historię i obecną sytuację firmy, jej wizję, misję oraz cele do osiągnięcia. Przedstaw także opis branży, konkurencję oraz analizę strategiczną SWOT, która uwzględnia mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia.

Krok 3: Opisz inwestycję

Jeśli planujesz zdobyć finansowanie zewnętrzne, w tym kroku należy opisać zakres inwestycji oraz źródła finansowania. Określ, na co zostaną przeznaczone środki oraz jaką część inwestycji pokryjesz ze środków własnych, a jaką część potrzebujesz pozyskać z zewnątrz.

Krok 4: Określ plan sprzedaży i marketingu

W tym kroku należy przedstawić opis oferowanego produktu lub usługi, analizę rynku oraz strategię marketingową. Opisz cechy produktu lub usługi, ich unikalność oraz korzyści dla klienta. Przeprowadź analizę rynku, wskazując na jego wielkość, konkurencję oraz trendy. Na koniec określ strategię marketingową, czyli sposoby dotarcia do klienta, ustalenie ceny, dystrybucję i promocję produktu lub usługi.

Krok 5: Zbuduj plan zarządzania i działania

W tej części biznesplanu należy opisać plan zarządzania firmą, czyli strukturę organizacyjną, odpowiedzialności i kwalifikacje zarządu oraz współpracowników. Następnie przedstaw harmonogram działań, w którym określasz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac.

Krok 6: Stwórz plan finansowy

Plan finansowy jest kluczowym elementem biznesplanu. W tej części należy przedstawić nakłady inwestycyjne i źródła finansowania, aktualne dane finansowe oraz prognozy finansowe. Określ koszty i przychody firmy, umiejscowione w czasie, aby ocenić opłacalność przedsięwzięcia. Przygotuj rachunek zysków i strat, przepływ pieniężny, bilans oraz analizę wskaźnikową.

Krok 7: Napisz podsumowanie i ocenę ryzyka

Na zakończenie biznesplanu należy napisać podsumowanie, w którym podkreślasz zalety przedsięwzięcia i jego potencjał rozwojowy. Przedstaw również ocenę ryzyka, uwzględniając czynniki, które mogą wpływać na realizację planów.

Podsumowanie

Napisanie biznesplanu jest kluczowym krokiem przed rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej lub zdobyciem finansowania. Przedstawione powyżej kroki wskazują, jak napisać biznesplan krok po kroku, uwzględniając niezbędne elementy takie jak opis firmy, analiza rynku, plan sprzedaży, zarządzanie i finanse. Pamiętaj, że biznesplan powinien być realistyczny, dobrze przemyślany i uwzględniać potencjalne ryzyko.

agencja content marketingowa

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

ekonomia