Jak negocjować podwyżkę? Poznaj najlepsze metody

Podwyżka wynagrodzenia jest marzeniem każdego pracownika. Niestety, jej uzyskanie wymaga umiejętności negocjacyjnych oraz odpowiedniego przygotowania. W tym artykule przedstawimy najlepsze metody, jakie warto zastosować, aby uzyskać podwyżkę i rozmawiać na temat wynagrodzeń.

Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

Przygotowanie do rozmowy o podwyżce to kluczowy element sukcesu. Musisz pokazać swoje kompetencje, sprawdzić oferty pracy na rynku i przeczytać informacje na temat Twojej firmy.

Pokazanie swoich kompetencji

Zacznij od przypomnienia sobie swoich osiągnięć i zestawienia ich z zakresem obowiązków. Przeanalizuj swoje umiejętności i postaraj się dostrzec te, które wyróżniają cię na tle innych pracowników. Następnie przedstaw je przełożonemu i wyjaśnij, w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju firmy.

Sprawdzenie ofert pracy na rynku

Sprawdź, ile jesteś warty na rynku pracy. Przeglądaj oferty pracy podobnych stanowisk i porównuj zarobki. Bądź świadomy zakresu swoich obowiązków, aby móc porównać zarobki i wiedzieć, czego możesz oczekiwać.

Przeczytanie informacji o twojej firmie

Przeczytaj informacje o swojej firmie i zrozum, jakie osiągnięcia firma osiągnęła dzięki twojej pracy. Sprawdź status firmy na rynku oraz bieżące trendy. Porównaj swoje wyniki z wynikami innych firm i pomyśl, jak możesz przyczynić się do ich dalszego wzrostu.

Jakie argumenty przedstawić szefowi?

Podczas rozmowy o podwyżce musisz przedstawić mocne argumenty, które przekonają przełożonego do zwiększenia twojego wynagrodzenia. Wymień argumenty, które przemawiają na twoją korzyść i przekonują, że zasługujesz na podwyżkę.

Dostarczenie informacji o obowiązującej inflacji

Przedstaw argumenty dotyczące bieżącej sytuacji na rynku i obowiązującej inflacji. Wyjaśnij, jakie są tendencje w sektorze i jakie zmiany wprowadza konkurencja. Odnosząc się do tych kwestii, przedstaw swoje oczekiwania finansowe.

Przypomnienie osiągnięć firmy lub samych pracowników

Weź pod uwagę osiągnięcia firmy lub samego pracownika. Przypomnij, w jaki sposób twoja praca przyczyniła się do sukcesów firmy. Podkreśl swoje osiągnięcia, jakie uzyskałeś w trakcie stażu pracy.

Podkreślenie wzrostu obciążenia pracą

Podkreśl wzrost obciążenia pracą i związaną z tym potrzebę uzyskania wyższej pensji. Przedstaw przełożonemu, jak wiele pracy wykonujesz i jakie obowiązki pełnisz. Wytłumacz, dlaczego twoje wynagrodzenie nie jest adekwatne do twojego wkładu w rozwój firmy.

Czy warto negocjować wynagrodzenie?

Negocjowanie wynagrodzenia jest wskazane, gdy firma jest w dobrej kondycji finansowej i pracownik ma dobre wyniki. W przypadku, gdy firma ma trudności finansowe lub wyniki pracownika są słabe, negocjacje mogą skończyć się odmową ze strony pracodawcy. Warto pomyśleć o alternatywnych formach wynagrodzenia, takich jak np. pakiet benefitów, jeśli pracodawca nie jest w stanie zaoferować wyższej pensji.

Jak uniknąć odmowy od przełożonego?

Często pracownicy obawiają się rozmowy o podwyżce i odmowy ze strony przełożonego. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy zaplanować rozmowę w porę, dostarczyć mocne argumenty i faktów popierających prośbę oraz sprawdzić, czy czas pracy lub pozycja w firmie nie przemawia przeciwko prośbie.

Zaplanowanie rozmowy z szefem w porę

Przygotuj się do rozmowy z szefem w porę. Umów się na spotkanie, aby omówić bieżącą sytuację, a następnie przedstaw swoje argumenty. Słuchaj uwag szefa i nie podejmuj decyzji zbyt pochopnie. Staraj się wyjść naprzeciw jego obawom i nie okazywać zbyt wielu emocji.

Dostarczenie mocnych argumentów i faktów popierających prośbę

Przygotuj się do rozmowy, dostarcz mocne argumenty i fakty popierające prośbę. Przedstaw swoje oczekiwania i wytłumacz, dlaczego uważasz, że zasługujesz na podwyżkę.

Sprawdzenie, czy czas pracy lub pozycja w firmie nie przemawia przeciwko prośbie

Sprawdź, czy czas pracy lub pozycja w firmie nie przemawia przeciwko prośbie o podwyżkę. Jeśli jesteś pracownikiem o mniejszym doświadczeniu, wówczas nie oczekuj zbyt wysokiej podwyżki. Jeśli znamy sytuację finansową firmy, warto dostosować wysokość podwyżki do możliwości finansowych.

Jak ustalić wysokość podwyżki?

Podczas ustalania wysokości podwyżki warto zapytać się o oczekiwania pracodawcy. Sprawdź wartość swojej pracy za pośrednictwem narzędzi internetowych dostępnych na rynku i skorzystaj z pomocy specjalistów w dziedzinie wynagrodzeń i negocjacji.

Zapytaj się o oczekiwania pracodawcy

Zadaj pytanie o oczekiwania pracodawcy dotyczące Twojej pracy i omów poszczególne punkty. Przedstaw swoje argumenty i próbuj zmniejszyć lukę między Twoją opinią, a oceną szefa.

Sprawdź wartość swojej pracy za pośrednictwem narzędzi internetowych dostępnych na rynku

Sprawdź wartość swojej pracy za pośrednictwem narzędzi internetowych zawierających informacje o zarobkach i widełkach, które odpowiadają Twojemu zatrudnieniu.

Jak negocjować podwyżkę  – podsumowanie

Oto kilka podsumowujących wskazówek dotyczących negocjowania podwyżki:
1. Sprawdź, czy faktycznie zasługujesz na podwyżkę.
2. Przygotuj swoje argumenty dotyczące zasług, osiągnięć i sukcesów.
3. Zbierz informacje o zarobkach innych pracowników w twojej branży i pozycji.
4. Przygotuj się na odpowiedź „nie”, ale przedstaw swoje argumenty i prośbę w sposób stanowczy i przekonujący.
5. Bądź elastyczny i rozważ oferty alternatywne, takie jak dodatkowe szkolenia czy korzyści pozapłacowe.
6. Pamiętaj, że negocjacje to także sztuka słuchania i szukania win-win w rozmowie.
7. Nie daj się skłonić do podejmowania pochopnej decyzji, jeśli Twoja prośba zostanie odrzucona. W tym przypadku warto poprosić o wyjaśnienie powodów i zacząć pracę nad swoim rozwojem zawodowym. 

Redakcja ebiznes.org.pl