Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes jak szybko zarobić

Jak skorygować numer faktury?

Data publikacji 6 września 2020


Bardzo duża liczba przedsiębiorców nie wie jak skorygować numer faktury. Koniecznie trzeba mieć świadomość, że ma to zdecydowanie większe znaczenie niż mogłoby się wydawać.

Skorygowanie błędnego numeru faktury

Każdy podatnik, który dostrzegł, że dokonał wystawienia faktury z nieprawidłowym numerem musi ją skorygować. Należy zaznaczyć, że wspomniana pomyłka jest bardzo często popełniana przez właścicieli firm podczas prowadzenia księgowości. Warto jednak wiedzieć, że zły numer napisany na fakturze nie jest bardzo poważnym błędem. Nie oddziałuje bowiem bezpośrednio na rozliczenie podatkowe określonego podatnika. Przedsiębiorca ma możliwość dokonania korekty faktury za pomocą faktury korygującej i noty korygującej.

W przypadku dostrzeżenia błędu w fakturze VAT konieczna jest jego poprawa przy pomocy wspomnianej wcześniej faktury korygującej. Z kolei nota korygująca będzie wystawiana przez klienta, czyli adresata danej faktury. Należy pamiętać, że numer faktury nie będzie miał dużego znaczenie w przypadku rozliczenia podatkowego. Zalecane jest jednak podjęcie decyzji o skorygowaniu faktury, na której będzie znajdował się nieprawidłowy numer.

Warto wiedzieć, że w fakturze korygującej powinien znajdować się przede wszystkim tytuł „faktura korygująca”, a także odpowiednia treść. Z kolei w przypadku aspektów wartościowych, korekta faktury VAT z nieprawidłowym numerem nie będzie wprowadzała praktycznie żadnych zmian. Oczywiście drobni przedsiębiorcy prowadzący niewielką firmę nie mają pojęcia jakie problemy mogą wynikać z niewłaściwego numeru faktury. Doskonałym przykładem jest fakt, że w ten sposób numery w Księdze Przychodów i Rozchodów będą się powtarzały.

Może dojść również do sytuacji, że numer danej faktury będzie pominięty. Zgodnie z przepisami prawa w takiej sytuacji podatnik powinien skorygować określone pozycje na fakturze. Ponadto podczas korygowania numeru na korekcie powinien znajdować się unikalny numer. Jeżeli jednak w systemie, z którego korzysta dany przedsiębiorca nie będzie już znajdował się żaden wolny numer należy nadać fakturze kolejny numer z określonego miesiąca. W celu uniknięcia ewentualnego błędu w wystawianych fakturach rekomendowane jest korzystanie z zaawansowanych programów do faktur.

Korekta rozliczenia podatkowego

Koniecznie należy zdawać sobie sprawę, że w zdecydowanej większości przypadków nieprawidłowy numer na fakturze, a także wystawienie faktury korygującej nie będą oddziaływały na rozliczenie PIT danego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. problem może pojawić się dopiero w sytuacji, gdy dwie faktury będą miały nadany identyczny numer, z kolei w Księdze Przychodów i Rozchodów będzie znajdowała się tylko jedna z faktur.

Podatnik może wtedy narazić budżet państwa na straty. Konieczne jest w takiej sytuacji skorygowanie rocznego PIT-u. Ponadto obowiązkiem przedsiębiorcy jest także uwzględnienie w księdze podatkowej nowego przychodu. Będzie on doliczony do sumy przychodów, która została wyliczona wcześniej. Oczywiście nowy przychód musi być również uwzględniony w rozliczeniu PIT danego przedsiębiorcy.

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Studiowanie informatyki