Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes jak zawiesić działalność

Jak zawiesić działalność? Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

Data publikacji 22 sierpnia 2023

Zawieszenie działalności gospodarczej to ważny etap w życiu przedsiębiorcy, który może być spowodowany różnorodnymi powodami. Bez względu na przyczynę, proces ten wymaga starannego planowania i działania zgodnie z odpowiednimi przepisami. W artykule tym dowiesz się, jak zawiesić działalność gospodarczą krok po kroku. Omówimy nie tylko procedury formalne, ale również podpowiemy, jak przygotować się do zawieszenia działalności w taki sposób, aby uniknąć zbędnych problemów i skomplikowanych sytuacji w przyszłości. Przeczytaj, aby poznać niezbędne kroki i wskazówki, które pomogą ci skutecznie i bezproblemowo zawiesić działalność.

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to CEIDG?
 • Jak zawiesić działalność przez internet?
 • Jakie są konsekwencje zawieszenia działalności?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby zawiesić działalność?
 • Co ze składkami ZUS w przypadku zawieszenia działalności?

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to system rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców w Polsce. Jest to jedno z narzędzi, które ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i jest niezbędne dla wszystkich przedsiębiorców. CEIDG gromadzi i udostępnia informacje o zarejestrowanych działalnościach, takie jak nazwa firmy, adres, rodzaj działalności czy dane kontaktowe. Rejestracja w CEIDG jest obowiązkowa dla większości przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej czy wielkości działalności. Dzięki CEIDG można łatwo uzyskać potrzebne informacje o firmach oraz przeprowadzić sprawdzenie wiarygodności przedsiębiorcy. Jest to ważne narzędzie w budowaniu zaufania i transparentności na rynku przedsiębiorczości w Polsce. 

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej przez internet? Instrukcja krok po kroku

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest stosunkowo prostym procesem, który można zrealizować online. Oto kroki, które musisz podjąć, aby złożyć taki wniosek:

 1. Zaloguj się do systemu CEIDG: Wejdź na stronę internetową CEIDG, a następnie zaloguj się przy użyciu swojego profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub konta w systemie ePUAP.
 2. Wybierz opcję „Zawieszenie działalności”: Po zalogowaniu się znajdź w menu opcję dotyczącą Twojej działalności i wybierz „Zawieszenie działalności gospodarczej”.
 3. Wypełnij formularz wniosku: Zostaniesz przekierowany do formularza wniosku o zawieszenie działalności. Wypełnij go dokładnie, podając wszelkie niezbędne informacje, takie jak okres zawieszenia, przyczyna oraz inne wymagane dane.
 4. Podpisz elektronicznie: Jeśli wybrałeś profil zaufany lub podpis elektroniczny, podpisz wniosek elektronicznie zgodnie z instrukcjami na stronie.
 5. Weryfikacja: Wprowadź informacje o kodzie weryfikacyjnym (jeśli taki jest używany) lub potwierdź dane zgodnie z instrukcjami.
 6. Wyślij wniosek: Po weryfikacji i podpisaniu wniosku, wyślij go poprzez system CEIDG.
 7. Potwierdzenie: Po pomyślnym przesłaniu wniosku otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o zawieszenie działalności. Pamiętaj, że wniosek musi zostać złożony z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj kilka dni przed planowanym zawieszeniem.

Maksymalny okres zawieszenia działalności

W Polsce można zawiesić działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na różne okresy czasu. Zawieszenie może trwać od jednego dnia do maksymalnie dwóch lat. Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność np. na czas urlopu, choroby lub innych okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie biznesu. Podczas zawieszenia działalności, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zawieszenie może być wniesione online przez przedsiębiorcę, który jest zarejestrowany w CEIDG. Po zakończeniu okresu zawieszenia, przedsiębiorca może wznowić działalność i wrócić do prowadzenia swojego biznesu. 

Jakie są konsekwencje zawieszenia działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej pociąga za sobą wiele konsekwencji. Przede wszystkim, przedsiębiorca traci możliwość generowania dochodów i prowadzenia działalności biznesowej. Może mieć problemy finansowe, ponieważ nadal musi opłacać koszty, takie jak czynsz czy innych składników wynagrodzenia pracowników. Ponadto, zawieszenie działalności gospodarczej może prowadzić do utraty klientów i zaufania ze strony partnerów biznesowych. To może negatywnie wpływać na reputację firmy i trudności w jej ponownym uruchomieniu. W niektórych przypadkach, zawieszenie działalności może być także utożsamiane z brakiem stabilności i wiarygodności, co może wpływać na zdolność przedsiębiorcy do uzyskania kredytu lub inwestora. 

Jakie są warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?

Warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w Polsce obejmują kilka kluczowych aspektów, które należy spełnić zgodnie z obowiązującym prawem. Poniżej przedstawiam te warunki:

 • Prawidłowa rejestracja działalności: Aby zawiesić działalność gospodarczą, musisz uprzednio prawidłowo zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz uzyskać numer identyfikacji REGON.
 • Brak zaległości finansowych: Przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności, nie możesz posiadać żadnych zaległości finansowych wobec organów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innych instytucji ubezpieczeniowych.
 • Zawieszenie na określony czas: Zawieszenie działalności jest możliwe na określony czas, który nie może przekroczyć 24 miesięcy. Po upływie tego czasu, działalność automatycznie zostaje wznowiona.
 • Uzasadniona przyczyna zawieszenia: Wniosek o zawieszenie działalności musi zawierać uzasadnienie przyczyny tymczasowego zaprzestania prowadzenia działalności. Przyczyna ta powinna być zgodna z rzeczywistym stanem i uzasadniona.
 • Wypełnienie wniosku: Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej musi być prawidłowo wypełniony, podpisany i złożony poprzez platformę CEIDG lub inną wyznaczoną przez instytucję.
 • Termin złożenia wniosku: Wniosek o zawieszenie działalności powinien być złożony przed rozpoczęciem okresu, w którym ma obowiązywać zawieszenie.
 • Brak innych ograniczeń: Ogólnie, warunki zawieszenia działalności dotyczą różnych rodzajów działalności gospodarczej i branż, jednak konieczne jest spełnienie wszystkich wymienionych powyżej warunków.

Zawieszenie działalności a składki ZUS

Składki ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej to zagadnienie, które wiąże się z pewnymi aspektami finansowymi i prawidłowym podejściem do płatności ubezpieczeń społecznych. Oto kilka kluczowych punktów, które warto zrozumieć w kontekście składek ZUS w okresie zawieszenia działalności:

 • Zawieszenie składek: W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie jesteś zobowiązany do płacenia składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe). To oznacza, że nie musisz opłacać składek w czasie, gdy Twoja działalność jest zawieszona.
 • Opcjonalne ubezpieczenia: Możesz jednak kontynuować płacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. do OFE). Decyzja o kontynuowaniu tych składek jest indywidualna i zależy od Twojej sytuacji oraz planów na przyszłość.
 • Zwolnienie od opłacania składek: Zawieszenie działalności daje Ci prawo do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie zawieszenia. To pozwala na oszczędności w kosztach działalności w czasie, gdy nie osiągasz przychodów.
 • Konsekwencje dla świadczeń: Warto pamiętać, że zawieszenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne może wpłynąć na przyszłe świadczenia emerytalne, rentowe lub chorobowe. Ostateczne skutki zależą od czasu, jaki spędzisz bez płacenia tych składek.
 • Zgłoszenie zawieszenia: Aby zawiesić składki ZUS, musisz złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Wniosek ten jest oddzielny od zawieszenia działalności w CEIDG. Upewnij się, że wniosek jest prawidłowo wypełniony i złożony we właściwym terminie.
 • Wznowienie płatności: Po zakończeniu okresu zawieszenia działalności, wracasz do normalnego systemu płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Pamiętaj, że zaległości z okresu zawieszenia mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.
 • Dokładna informacja: Ze względu na zmienne przepisy prawne oraz ewentualne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, zawsze warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie finansów lub skontaktować się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, aby uzyskać aktualne i dokładne informacje.
ekonomia

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

akt poświadczenia dziedziczeni