Jak zostać psychologiem? Potrzebne wykształcenie i ścieżki kariery

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są dla naszego życia kluczowe. Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie z tego sprawę i konsekwentnie zwraca uwagę na swój stan emocjonalny i psychiczny. Właśnie w takim kontekście rośnie potrzeba i zainteresowanie usługami psychologicznymi. Warto zatem odpowiedzieć na pytanie, jak zostać psychologiem, jakie są drogi do tego zawodu i jakie wykształcenie jest potrzebne, aby móc pracować jako specjalista ds. zdrowia psychicznego.

Kim jest psycholog i czym się zajmuje?

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog to specjalista, który pomaga osobom zmagającym się z różnego rodzaju problemami natury psychicznej. Może zajmować się diagnozą zaburzeń zdrowia psychicznego, prowadzić terapię, a także doradzać w kwestiach związanych z edukacją, zmianą pracy, relacjami międzyludzkimi czy wychowaniem dzieci. Zakres zadań psychologów jest bardzo szeroki.

Jakie są zadania psychologa?

Przede wszystkim psychologowie zajmują się badaniem psychofizjologicznym człowieka. Diagnozują zaburzenia psychiczne, a także prowadzą terapię i udzielają porad w kwestiach związanych z nim. Mogą pracować w szkołach, interesować się pedagogiką, współpracować z firmami lub pracować samodzielnie. Najważniejsze jest jednak to, by zawsze stawiać dobro pacjenta na pierwszym miejscu.

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z gałęzi psychologii. Tak jak w przypadku innych dziedzin psychologii, psychoterapia zajmuje się ludzkim zachowaniem i emocjami. Jest to jednak bardziej skomplikowane zagadnienie, ponieważ psychoterapia bardziej niż psychologia zorientowana jest na długotrwałe działanie z danym pacjentem, zamiast udzielania jednorazowych porad. Ponadto metody terapeutyczne są bardzo różne, ale ich celem jest zawsze znalezienie drogi do ustabilizowania stanu psychicznego klienta.

Jak zostać psychologiem – wybierz studia psychologiczne

Jaki kierunek wybrać na studiach?

Jeśli chcemy zostać psychologiem, koniecznością jest ukończenie 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. To podstawowy wymóg, aby móc wykonywać zawód psychologa. Warto zwrócić uwagę na to, że studia psychologiczne to bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności. Nie ma jednego, konkretnego kierunku, którym powinniśmy podążać. Studia psychologiczne to tak naprawdę cały zakres nauk związanych z psychologią. To między innymi psychologia kliniczna, społeczna, rozwojowa, pedagogiczna czy organizacyjna.

Czy trzeba specjalizować się na studiach magisterskich?

Aby móc zostać psychologiem, musimy ukończyć jednolite studia magisterskie z tego zakresu, co łączy się z wyborem specjalizacji. Studia magisterskie oferują specjalistyczne podejście do psychologii, a więc również możliwość nabycia konkretnych kompetencji. Można tu także wybrać konkretny dział psychologii, w którym chcemy się specjalizować. Zachęca się także do odbycia praktyk w miejscach, w których pracują już psycholodzy.

Czy po ukończeniu studiów można od razu pracować jako psycholog?

Po ukończeniu studiów magisterskich z psychologii nie jesteśmy jeszcze psychologami. By móc nazywać się psychologiem i wykonywać zawód, musimy ukończyć pięcioletnie studia magisterskie z psychologii i uzyskać tytuł magistra. Dopiero po uzyskaniu odpowiedniego dyplomu i możemy starać się o zatrudnienie na stanowisku psychologa.

Psychologia – wykształcenie i specjalizacja

Jakie wykształcenie jest potrzebne, aby zostać psychologiem?

Aby móc wykonywać zawód psychologa, konieczne jest ukończenie studiów magisterskich z psychologii. Trzeba uzyskać specjalistyczną wiedzę, ale też zdobyć umiejętności praktyczne. Ważne jest, by wybierać najlepsze uczelnie i najlepszych wykładowców, którzy będą w stanie nas dobrze przygotować do pracy w tym zawodzie.

Jak przebiega specjalizacja na psychologa klinicznego?

Po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie psychologii można skupić się na specjalizacji. Jednym z kierunków, na który warto zwrócić uwagę, jest specjalizacja na psychologa klinicznego. Psychologiem klinicznym można zostać tylko jeśli będziemy kontynuować naukę w danej specjalizacji i zdobywać dalsze doświadczenie. Takie szkolenie specjalistyczne trwa 4 lata, w ciągu których konieczne jest też odbycie stażu przygotowującego do wykonywania zawodu. Trzeba zdobyć w tym czasie praktyczne umiejętności i doświadczenie w pracy z pacjentami.

Czy istnieje możliwość studiowania psychologii poza uczelnią?

Tak, istnieją także inne sposoby na zdobywanie wiedzy z zakresu psychologii. Są to między innymi kursy, szkolenia czy warsztaty. Mogą być one bardzo pomocne w uzyskaniu dodatkowej wiedzy i umiejętności. Warto jednak pamiętać, że takie szkolenia to jedynie uzupełnienie podstawowego wykształcenia i wiedzy, jakiej udzielają najwyższej jakości studia wyższe.

Jak wygląda zawód psychologa?

Dobry psycholog – jak go rozpoznać?

Psycholog powinien być przede wszystkim empatyczny i wykazać się dużą wrażliwością na potrzeby pacjenta. Powinien także posiadać doświadczenie w pracy z ludźmi i elastyczność w podejściu do każdej sytuacji. Musi mieć dobry kontakt z pacjentem i rozwijać swoją wiedzę na bieżąco, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Jak wygląda praca psychologa w Polsce?

Praca psychologa w Polsce wymaga spełnienia pewnych wymogów. Oprócz ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii i zdobycia odpowiedniego dyplomu, musimy również odbyć wielomiesięczny staż w zawodzie, a nieraz dodatkowo zdobyć także specjalizację zawodową. Po uzyskaniu potrzebnych uprawnień możemy rozpocząć swoją działalność. W Polsce jest coraz więcej miejsc pracy dla psychologów, co oznacza większą szansę na znalezienie zatrudnienia.

Jak zostać psychologiem – podsumowanie

Studia z zakresu psychologii i zdobycie tytułu magistra psychologii to konieczność, aby móc wykonywać ten zawód. Ponadto absolwent psychologii musi się liczyć z tym, że zarobki mogą być początkowo niesatysfakcjonujące pomimo długiego i wymagającego toku nauki. Jest to zatem ścieżka zawodowa tylko dla zdecydowanych i zdeterminowanych w swoim dążeniu do ciągłej pracy nad swoją przyszłą karierą.

Redakcja ebiznes.org.pl