Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza – formy opodatkowania

Data publikacji 5 lipca 2022

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem formalności. Oprócz konieczności dokonania rejestracji na druku CEIDG-1 (czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), osobiście / korespondencyjnie w Urzędzie Miasta lub elektronicznie, wymaga ona także wybrania odpowiedniej formy opodatkowania.

Sprawdźmy zatem, jakie formy opodatkowania ma w Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza i którą warto w konkretnym przypadku wybrać, by osiągnąć największe korzyści.

Rodzaje form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) i związane z nimi korzyści

W polskich przepisach prawa możemy spotkać cztery różne formy opodatkowania. Oprócz zasad ogólnych (czyli według skali podatkowej), są to podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Podstawową różnicą w poszczególnych formach opodatkowania jest możliwość rozliczenia kosztów. Uwzględniamy je bowiem tylko przy zasadach ogólnych i podatku liniowym.

Gdy wybierzemy opodatkowanie według zasad ogólnych, nasz dochód, który jest podstawą do wyliczenia podatku, to przychód z działalności gospodarczej minus koszty uzyskania przychodu. Podatek w skali roku do kwoty dochodu 120.000 zł wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek (5100 złotych), a przy przekroczeniu 120.000 zł -> 15.300 zł + 32% nadwyżki powyżej kwoty 120.000 zł. Przy podatku liniowym nasz dochód (przychody minus koszty) rozliczany jest z kolei jedną stawką podatkową w wysokości 19%, niezależnie od osiąganych dochodów. W obu przypadkach musimy prowadzić księgę przychodów i rozchodów, będącą podstawą do obliczenia podatku dochodowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania dostępna dla osób uzyskujących przychód z działalności pozarolniczej w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro (w 2022 r. 9.188.200 zł) w roku poprzedzającym rok podatkowy. Przychody mogą być uzyskiwane w takim przypadku jednak tylko z tytułu umowy spółki. W ryczałcie mamy różne stawki opodatkowania, w zależności od rodzaju działalności może to być 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, a także 17%. Karta podatkowa to także zryczałtowana forma opodatkowania, przy której stawka podatkowa uzależniona jest od takich czynników jak rodzaj wykonywanych usług, wielkość zatrudnienia, wielkość miejscowości prowadzenia działalności oraz jej rodzaj. Musimy jednak mieć na uwadze to, że ten rodzaj formy opodatkowania jest dostępny tylko w odniesieniu do konkretnych rodzajów działalności, które określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi, usługi rozrywkowe).

Którą formę opodatkowania JDG warto wybrać?

Trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jaką formę opodatkowania powinniśmy wybrać przy zakładaniu działalności gospodarczej. Dokonując dogłębnej analizy w tej kwestii, warto:

– dokonać kalkulacji tego, jaki po opodatkowaniu będzie zysk netto z naszej działalności w każdym z przypadków,

– sprawdzić, czy koszty, które w jej ramach będziemy ponosić, okażą się duże i czy nie warto ich odliczyć od dochodu,

– zweryfikować, czy rodzaj naszej działalności nie znajduje się w wykluczeniach danej formy opodatkowania.

Pozwoli to na zawężeniu kręgu potencjalnych form opodatkowania, które będziemy brać pod uwagę.

Co zrobić, gdy pochłoną nas podatki?

Gdy mimo wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania:

– pochłoną nas podatki i pojawią się trudności w spłacie bieżących zobowiązań,

– chcemy przeprowadzić określone inwestycje, ale nie posiadamy odpowiedniej kwoty wolnych środków,

możemy skorzystać z szerokiej propozycji produktów bankowych, wśród których znajduje się m.in. kredyt gotówkowy. Dostępny jest on w różnych bankach, ale na czołowych miejscach rankingów popularności znajduje się w tym przypadku Santander Consumer Bank – bank od kredytów. W jego propozycji znajdziemy bowiem Mistrzowski kredyt gotówkowy o korzystnym względem innych banków oprocentowaniu, dostosowanym także do realiów rynkowych, dzięki zapewnieniu stałej wysokości rat. Możemy dzięki niemu wnioskować o kwotę do 35.000 zł, gdy jesteśmy nowym klientem, lub 100.000 zł, jeśli już wcześniej korzystaliśmy z usług banku. Wszelkie formalności załatwimy przy tym elektronicznie, bez wychodzenia z domu, przesyłając odpowiednią dokumentację i potwierdzając swoją tożsamość online.

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-formy-opodatkowania-jaka-wybrac

Porównanie form opodatkowania na przykładach

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Studiowanie informatyki