Na czym polega działalność nierejestrowana?

Na samym początku warto zaznaczyć, że działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą. Dopiero po przekroczeniu określonej kwoty przychodów się nią stanie.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Podstawą prawną jest ustawa Prawo Przedsiębiorców z 26 stycznia 2018 roku. Należy jednak pamiętać, że nie każdy przychód poza DG będzie od razu działalnością nierejestrowaną. Trzeba mieć na uwadze, że przychody mogą być pozyskiwane także ze sprzedaży okazjonalnej. Dobrym przykładem jest sprzedaż używanych ubrań lub wyprzedaż domowej biblioteczki. Takie działania nie zaliczają się ani do działalności gospodarczej, ani do działalności nierejestrowanej. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście prawa konsumenckiego. Działalność nierejestrowana umożliwia łatwe przetestowanie pomysłu na biznes. Przed wejściem omawianych przepisów w życie, prowadzenie działalności bez firmy było nielegalne.

Sprawdź: Praca dodatkowa w domu – jak znaleźć odpowiednie zajęcie?

Kto może prowadzić taką działalność nierejestrowana?

działalność nierejestrowana

Warto zwrócić uwagę na fakt, że działalność nierejestrowana nie jest dostępna dla wszystkich. Mogą z niej jedynie skorzystać osoby, które spełniły określone warunki. Pierwszy i najważniejszy warunek dotyczy czystej karty, w której chodzi o to, że taką działalność może jedynie prowadzić osoba, która przez ostatnie 5 lat nie prowadziła firmy. Pod słowem firma należy rozumieć działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną. Nie dotyczy to członków zarządu spółek prawa handlowego, ponieważ charakteryzują się one inną osobowością prawną. Dzięki temu wspólnicy lub członkowie zarządu takiej spółki mogą prowadzić działalność nierejestrowaną.

Sprawdź: Własna działalność – jak się do niej przygotować?

Ustawodawca wprowadził tak zwany okres przejściowy. Oznacza to, że osoby, które nie prowadziły firmy w ciągu 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, także mogą prowadzić działalność nierejestrowaną. Oczywiste jest, że firma nie mogła być prowadzona również po 30.04.2018 r. Drugi warunek dotyczy prowadzenia działalności niereglamentowanej. Jest to taka działalność, do której niewymagane są żadne licencje, koncesje oraz pozwolenia. Wolność działania jest ograniczona, ponieważ regulacje związane z różnymi działalnościami są w polskim ustawodawstwie bardzo szerokie. Trzeci warunek to oczywiście limit przychodów.

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowej

Działalność nierejestrowaną można prowadzić do czasu, aż miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2021 minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 brutto, więc działalność nierejestrowaną można prowadzić do 1400 zł. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko przychodów z działalności nierejestrowej, ogólne przychody osiągane przez daną osobę mogą być znacznie większe. Oznacza to, że można być pracownikiem zatrudnionym na etacie, a po godzinach dorabiać sobie prowadząc działalność nierejestrowaną. Tak samo przychodów z wynajmu mieszkania również nie doliczamy do działalności nierejestrowej.

Ostatni warunek polega na tym, że działalność nierejestrowaną trzeba prowadzić samodzielnie. To znaczy, że nie można prowadzić tego w formie spółki cywilnej. W innym wypadku ludzie mogliby dzielić dochód między siebie a inne osoby, żeby nie przekroczyć 1400 złotych. Osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną nie muszą posiadać kasy fiskalnej, NIP-u oraz REGON-u, a także nie prowadzą księgowości. To jednak nie oznacza, że całkowicie zwalnia się je z podatku. Dobra wiadomość jest taka, że nie muszą płacić ZUS-u.

działalność nierejestrowana

Opodatkowanie działalności nierejestrowanej

Wiele ludzi narobiło sobie poważnych długów przez brak opłacania ZUS-u. Brak wymogu opłacania składek ZUS dotyczy działalności handlowej, ale w przypadku świadczenia usług zdania się dzielą. Warto zwrócić uwagę na fakt, że od 2021 roku umowy o dzieło powinno się zgłaszać do ZUS. Przychody z działalności nierejestrowanej to przychody z tak zwanych innych źródeł i również podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że to dochód sumowany z innymi i opodatkowany według skali podatkowej, czyli 17% lub 32%. Nie ma możliwości skorzystania z ryczałtu lub metody liniowej.

Podatek 32% jest płacony, jeżeli suma dochodów w danym roku przekroczy 85 528 zł. Warto też dodać, że od przychodów z działalności nierejestrowanej można odliczać koszty. Oznacza to, że wydatki będą mogły być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu. Jest to z pewnością dobra informacja dla wszystkich, którzy prowadzą działalność nierejestrowaną. Dlatego powinno się zbierać wszystkie dokumenty, które potwierdzają wydatki, a także prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Należy pamiętać, że wydatki muszą spełniać określone wymogi, żeby mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Te kryteria są dokładnie przedstawione w art. 22 ustawy o PIT.

Redakcja ebiznes.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.