Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca praca na akord co to

Praca na akord – co to jest?

Data publikacji 24 sierpnia 2023

Praca na akord to jeden z modeli wynagradzania, który od dawna znajduje zastosowanie w różnych branżach i sektorach gospodarki. Stanowi interesującą alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia opartych na stałym wynagrodzeniu miesięcznym. Jest to forma pracy, w której pracownik otrzymuje wynagrodzenie w zależności od ilości wykonanej pracy lub osiągniętych rezultatów. Pracując na akord, pracownik jest motywowany do wydajności i efektywności, ponieważ wysokość jego zarobków zależy od ilości wykonanej pracy lub produkcji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu modelowi pracy, omówimy jego zalety i wady, a także zobaczymy, w jakich branżach jest on najczęściej stosowany.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak wygląda praca na akord?
 • Jakie są zalety i wady pracy na akord?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę?
 • Jak wyglądają przepisy dotyczące pracy na akord?

Czym jest praca na akord?

System pracy na akord polega na ocenie pracowników i wypłacie ich wynagrodzenia w oparciu o ilość wykonanej pracy. W ramach tego systemu każdy pracownik ma określone zadania do wykonania w określonym czasie. Jeśli pracownik wykonuje więcej pracy niż przewiduje to norma, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast jeśli wykonuje mniej pracy niż przewiduje norma, otrzymuje niższe wynagrodzenie lub może stracić premię. System ten ma na celu stymulowanie pracowników do osiągania jak największej wydajności i umożliwia również szybkie obliczenie zarobków w zależności od wykonywanej pracy.

Praca na akord a urlop

Praca na akord to forma zatrudnienia, w której otrzymuje się wynagrodzenie w zależności od wykonanej ilości pracy. Jest to często wybierana opcja przez osoby, które preferują dynamiczne tempo i są zdeterminowane w osiąganiu wyników. Jednak jednym z problemów z pracą na akord jest brak odpowiedniego limitu czasowego. Często pracownicy wykonujący pracę na akord są narażeni na przeciążenie i brak możliwości wzięcia urlopu. W takiej sytuacji pracownik musi być odpowiednio zorganizowany i planować swoje zasłużone wolne dni z wyprzedzeniem, aby uniknąć nadmiernego obciążenia.

Jakie są zalety i wady pracy na akord?

Zalety pracy na akord:

 • Motywacja do wydajności: System wynagradzania na akord motywuje pracowników do większej wydajności i zaangażowania w wykonywaną pracę, ponieważ ich zarobki są uzależnione od osiągniętych wyników.
 • Możliwość większych zarobków: Pracownicy mogą zarabiać więcej, gdy są efektywni i wydajni. Osiągnięcie wysokich wyników pracy może skutkować wyższymi dochodami niż w przypadku stałego wynagrodzenia.
 • Elastyczność czasowa: Praca na akord może oferować pewną elastyczność czasową, umożliwiając pracownikom dostosowanie harmonogramu pracy do swoich preferencji.
 • Sprawiedliwość wynagrodzenia: W modelu akordowym pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z ilością wykonanej pracy lub osiągniętymi rezultatami, co może być postrzegane jako sprawiedliwsze niż stała stawka niezależnie od wydajności.
 • Rozwój umiejętności: Pracownicy pracujący na akord mogą szybciej rozwijać swoje umiejętności i zdolności zawodowe, ponieważ są zachęcani do ciągłego doskonalenia i poszukiwania efektywniejszych metod pracy.

Wady pracy na akord:

 • Presja na wydajność: Wysoka presja na osiągnięcie wyników może prowadzić do nadmiernej eksploatacji pracowników i nadmiernego obciążenia pracą.
 • Brak stabilności dochodów: Praca na akord niesie ze sobą niestabilność zarobków, zwłaszcza gdy warunki pracy lub popyt na usługi zmieniają się.
 • Jakość vs. ilość: W systemie akordowym pracownicy mogą być skłonni skupiać się na ilości wykonanej pracy kosztem jakości, co może mieć negatywny wpływ na finalne rezultaty.
 • Nierównowaga obciążenia: Niektóre zadania mogą być bardziej wymagające lub trudniejsze niż inne, co może prowadzić do nierównego podziału pracy i wynagrodzenia.
 • Problemy zdrowotne: Wysoka praca akordowa może prowadzić do przeciążenia ciała i wywoływać problemy zdrowotne, takie jak bóle pleców czy kontuzje.
 • Brak wsparcia i rozwoju: Pracownicy pracujący na akord mogą odczuwać brak wsparcia ze strony pracodawcy oraz ograniczone możliwości rozwoju zawodowego

Jak obliczyć wynagrodzenie akordowe?

Wynagrodzenie akordowe jest obliczane na podstawie ustalonej normy czasu pracy i stawki akordowej. W przypadku akordu progresywnego, stawka akordowa wzrasta wraz z przekroczeniem normy pracy, natomiast w przypadku akordu degresywnego, stawka akordowa maleje wraz ze zbliżaniem się do normy. Istnieje również akord zryczałtowany, w którym pracownik otrzymuje ustaloną kwotę za wykonaną pracę niezależnie od ilości wykonanej pracy.

Praca akordowa a czas pracy

Praca na akord to forma zatrudnienia, w której płaca jest uzależniona od ilości wykonanej pracy. Osoba pracująca na akord otrzymuje wynagrodzenie za każdą jednostkę produktu wykonaną w określonym czasie. Często spotykanym przykładem pracy na akord jest praca w fabryce, gdzie pracownicy muszą wyprodukować określoną ilość towaru w danym czasie. Czas pracy w takim przypadku jest również istotny, ponieważ efektywność pracy przekłada się bezpośrednio na zarobki. Pracując na akord, można osiągnąć wysokie zarobki, zwłaszcza jeśli jest się szybkim i efektywnym w wykonywaniu powierzonych zadań.

Jakie są przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy na akord?

Przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy na akord stanowią odpowiednie ramy prawne dla tej formy zatrudnienia. Pracownik na akord może być wynagradzany w zależności od wykonanej pracy, a nie od czasu spędzonego przy jej wykonywaniu. Kodeks pracy określa, że pracownik na akord ma prawo do uzyskania wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości wykonanej pracy. Ponadto, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na akord o przewidywanej wysokości wynagrodzenia oraz o wielkości akordu. W przypadku pracy na akord przysługuje również prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, który jest proporcjonalny do ilości przepracowanych godzin. Kodeks pracy chroni prawa pracownika na akord i reguluje sprawy związane z tą formą zatrudnienia.

Jakie są minimalne wynagrodzenia w systemie akordowym?

Minimalne wynagrodzenia w systemie akordowym są ustalane na podstawie umowy między pracodawcą a pracownikiem. W Polsce minimalne stawki akordowe są określane przez Krajową Radę Akordową i uznawane za minimalne wynagrodzenie, które powinno być wypłacone za wykonanie określonej ilości pracy lub produkcji. Rada ustala te minimalne poziomy na podstawie wielu czynników, takich jak stawki rynkowe, koszty produkcji i przeciętne zarobki w danym sektorze. Minimalne wynagrodzenie w systemie akordowym zapewnia więc pracownikom odpowiednią zapłatę za ich wysiłek i efektywność w pracy. Jednakże, te minimalne stawki mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju wykonywanej pracy. 

Jakie są techniki i organizacja pracy w systemie akordowym?

Techniki i organizacja pracy w systemie akordowym są kluczowe dla osiągnięcia efektywności i sprawności w pracy pracowników oraz zapewnienia sprawiedliwego wynagradzania. Oto niektóre techniki i elementy organizacji pracy w systemie akordowym:

 • Dobór odpowiednich zadań: Przydzielanie zadań pracownikom w oparciu o ich umiejętności, doświadczenie i predyspozycje może zwiększyć efektywność wykonywanej pracy.
 • Zadania o stałym czasie: Przydzielanie zadań o stałym czasie wykonania pozwala na przewidywalność i ustabilizowanie pracy, co jest istotne w systemie akordowym.
 • Wytyczne i standardy: Określenie jasnych standardów i wytycznych dotyczących jakości wykonanej pracy oraz ilości produkcji jest kluczowe dla zapewnienia spójności wyników.
 • Kontrola jakości: Wprowadzenie mechanizmów kontroli jakości wytworzonej pracy może pomóc w uniknięciu błędów i niedoskonałości, które mogą wpłynąć na wynagrodzenie.
 • Wsparcie techniczne: Zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi, maszyn i sprzętu może przyspieszyć procesy produkcyjne i poprawić jakość wykonanej pracy.
 • Edukacja i szkolenia: Dostarczenie pracownikom odpowiednich szkoleń oraz stałe doskonalenie umiejętności może podnieść wydajność i jakość pracy.
 • Motywacja: Stworzenie systemu premiowego lub dodatkowych bonusów za przekroczenie określonych celów może zwiększyć motywację pracowników.
 • Planowanie: Skonstruowanie planu pracy, określenie priorytetów i harmonogramu produkcji pomaga w efektywnym wykorzystaniu czasu.
 • Monitorowanie i analiza: Regularne monitorowanie postępów pracowników oraz analiza wyników pozwala na szybką interwencję w przypadku problemów lub opóźnień.
 • Komunikacja: Otwarta komunikacja między pracownikami a kierownictwem jest kluczowa dla wyjaśniania oczekiwań, rozwiązywania problemów i tworzenia pozytywnego środowiska pracy.
 • Zarządzanie czasem: Efektywne zarządzanie czasem pracy, przerwami i zmianami pozwala na optymalne wykorzystanie czasu i uniknięcie nadmiernego zmęczenia.
 • Rotacja zadań: Wprowadzenie systemu rotacji zadań pozwala pracownikom na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz zmniejsza ryzyko monotoniczności pracy.
 • Rzetelność dokumentacji: Dokładne i rzetelne dokumentowanie ilości wykonanej pracy oraz osiągniętych wyników jest istotne dla precyzyjnego obliczania wynagrodzenia.
 • Rozwiązywanie problemów: Tworzenie procedur i mechanizmów rozwiązywania problemów operacyjnych jest ważne dla zachowania płynności pracy.

Praca na akord – podsumowanie

Podsumowując, praca na akord to ważny element wielu zakładów pracy, gdzie pracownicy osiągają wyniki produkcji zgodnie z normami czasu i wymiarem pracy. System może być indywidualny lub zespołowy, a pracownicy muszą być dobrze poinformowani o zasadach wynagradzania i minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Praca na akord opiera się na dokładnych normach i kontroli jakości, a zrozumienie zasad tego systemu jest istotne dla pracowników i pracodawców. Choć motywuje do efektywnej pracy, wymaga precyzyjnej organizacji i przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy. Akord może być dostosowany do potrzeb zakładu pracy, stanowiąc korzystną formę wynagradzania za osiągnięte wyniki.

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

ile zarabia geodeta