Umowa o dzieło wady i zalety – kto najbardziej na tym korzysta?

0
54

Pracodawcy coraz bardziej niechętnie chcą zawierać standardową umowę o pracę – wiąże się ona z dużo większymi kosztami zatrudnienia, aniżeli te powyższe. Umowa o dzieło podobnie jak umowa zlecenie zyskują ogromną popularność w ostatnich latach.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło ma charakter cywilnoprawny, oznacza to, iż nie regulują ją przepisy Kodeksu pracy – a Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie przyjmujący wykonanie pewnej pracy (dzieła) zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w określonym czasie i za określoną stawkę, natomiast pracodawca ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło wady i zalety

Zalety
Umowa o dzieło przynosi korzyści zarówno dla pracownika jak i przede wszystkim – pracodawcy. Zacznijmy od plusów dla zamawiającego. Najbardziej motywującym czynnikiem w tej sytuacji jest na pewno brak obowiązku opłacania składek ZUS, nie tylko tych za ubezpieczenie społeczne ale i zdrowotne. W przypadku niezadowolenia ze zrealizowanej pracy, jest to najbardziej wygodny sposób zatrudnienia. Pracodawca ma możliwość odstąpienia od umowy w każdym momencie jej trwania, ponosząc koszty jedynie wykonanej pracy – do momentu zerwania umowy, bez konieczności płatności z góry.
Jednak, pomimo wielu zalet dla zleceniodawcy, ogromna ilość osób decyduje się na rozpoczęcie wykonywania pracy na podstawie tej umowy. Umowa o dzieło jest przede wszystkim świetnym typem zatrudnienia dla studentów, do 26 roku życia są oni ubezpieczeni zdrowotnie. Nie muszą więc wymagać tego od pracodawcy a przy tym, korzystają z niskich kosztów utrzymania ich, co za tym idzie – wyższych zarobków w porównaniu z umową o pracę. Dzieło wykonywane jest bez nadzoru kierownictwa a także, jeśli nie ma takiego zapisu w umowie – może być wykonywane przez osoby trzecie. Ze względu na to, iż pracownik zobowiązany jest jedynie do wykonania zleconego dzieła – nie ma określonego wymiaru czasu pracy, może realizować ją w dowolnym miejscu, nie kolidując przy tym z inną pracą. Dużym plusem jest także fakt, że wykonawca zobowiązany jest tylko i wyłącznie do urzeczywistnienia określonego celu, natomiast nie ma obowiązku późniejszego serwisowania go.

Wady
Minusy takowej umowy zauważalne są w szczególności po stronie wykonywującego dzieło. Są to przede wszystkim kwestie, które dla pracodawcy były określane jako zalety. Ogromnym defektem jest z pewnością brak posiadania przez wykonawcę praw zarówno do zwolnienia lekarskiego, urlopu, często z powodu braku stałego zatrudnienia występują także problemy przy zaciągnięciu kredytu. Przyjmujący zlecenie odpowiada za wykonanie pracy całym swoim majątkiem, co jest dużym ryzykiem i często decyduje o niezawieraniu danej umowy. Jak już wcześniej było wspomniane, pracodawca nie odprowadza składek przez co, ubezpieczenie za wypadek w pracy w tym przypadku nie obowiązuje. Podczas zawierania transakcji określona jest konkretnie kwota wynagrodzenia, która może ulec podwyższeniu tylko w przypadku, jeśli podczas realizacji zamówienia wystąpi konieczność wykonania prac – wcześniej nie przewidzianych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here