Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes skręcanie długopisów

Utrzymanie ruchu na czym polega?

Data publikacji 27 sierpnia 2020

Należy mieć świadomość, że rosnąca z roku na rok złożoność urządzeń produkcyjnych powoduje, iż utrzymanie ruchu jest coraz bardziej wymagającym zadaniem. Dlaczego obecnie zakłady produkcyjne poświęcają bardzo dużo uwagi poszczególnym działom zajmującym się utrzymaniem ruchu?

Utrzymanie ruchu na czym polega?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że celem działów ruchu jest przede wszystkim zagwarantowanie pełnej sprawności praktycznie wszystkich wykorzystywanych w danym zakładzie urządzeń czy maszyn. Godny uwagi jest fakt, że sprawność wspomnianych zasobów będzie określała zdolność poszczególnych przedsiębiorstw do wykonywania określonych zadań produkcyjnych czy nawet dotrzymania zobowiązań. Rezultatem będą oczywiście zdecydowanie większe przychody. Należy również zaznaczyć, że realizacja zamówień w terminie umożliwia na uniknięcie utraty zaufania klientów czy kar umownych.

Należy mieć również świadomość, że praca działów związanych z utrzymaniem ruchu w zdecydowanym stopniu będzie przekładała się na znacznie większą efektywność procesu produkcji. Jak wiadomo maszyny, które uległy awarii nie tylko nie będą pracowały, ale również nie będą przynosiły spodziewanych korzyści. Nie można oczywiście zapomnieć, że wspomniane maszyny cały czas będą generowały koszty (amortyzacja i energia).

Dodatkowo brak dostępności do poszczególnych maszyn będzie bardzo negatywnie odbijało się na wartości takich wskaźników efektywności, jak OEE. Koniecznie trzeba także zaznaczyć, że koordynacja urządzeń będzie miała również odbicie na jakości produkowanych towarów. Jak wiadomo usterka danej maszyny może przyczynić się do wyprodukowania wadliwego towaru. Ponadto właściwe funkcjonowanie utrzymania ruchu będzie miało bardzo istotne znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Jakie są główne strategie utrzymania ruchu?

Można wyróżnić trzy bardzo istotne strategie utrzymania ruchu. Należy do nich zaliczyć: prewencyjną, reaktywną, a także predykcyjną.

Strategia prewencyjna bazuje przede wszystkim na ustalonym wcześniej harmonogramie remontów czy przeglądów. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że terminy poszczególnych prac będą wynikały z zaleceń producentów urządzeń, a także przepisów prawa. Jest to obecnie zdecydowanie najczęściej stosowany model.

Z kolei w strategii reaktywnej działania podejmowane są dopiero wtedy, gdy wystąpi usterka czy awaria. Warto zaznaczyć, że w tym modelu rezygnuje się z wspomnianych wcześniej działań wspomnianych. Zdecydowanie najczęściej wymienianym atutem strategii reaktywnej jest stosunkowo niski koszt początkowy. Metoda przeważnie stosowana jest w odniesieniu do urządzeń i maszyn, których praca nie będzie miała dużego oddziaływania na przebieg procesów produkcyjnych.

Strategia predykcyjna polega natomiast na analizowaniu danych, które dotyczą pracy poszczególnych maszyn. Oczywiście będzie wymagała zastosowania określonych składników automatyki przemysłowej. Omawiana strategia polega na próbie określenia w jakich odstępach czasu będzie następowało zużycie danych komponentów. Umożliwia to tym samym na wymianę jeszcze przed powstaniem ewentualnej awarii czy usterki.

agencja content marketingowa

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

ekonomia