Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś
Finanse

Czym jest fundusz inwestycyjny? Poznaj rodzaje funduszy

Data publikacji 24 maja 2023

Fundusze inwestycyjne – co to? Zapewne słyszałeś już o funduszach inwestycyjnych, ale czy wiesz, czym dokładnie są i jakie rodzaje istnieją? W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć Ci ten temat i odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Definicja i podstawowe cechy

Fundusz inwestycyjny to produkt finansowy, który zyskuje coraz większą popularność wśród inwestorów. W skrócie jest to zbiór pieniędzy, które zbierane są od inwestorów, a następnie inwestowane w różne instrumenty rynku pieniężnego, obligacje, akcje, a czasem także w nieruchomości czy surowce. Każdy uczestnik funduszu posiada odpowiednią ilość jednostek uczestnictwa, które odpowiadają wielkości jego wkładu pieniężnego w fundusz.

Podstawową cechą funduszy inwestycyjnych jest to, że inwestycja jest rozproszona na wiele różnych aktywów, co minimalizuje ryzyko inwestycyjne i zwiększa szansę na osiągnięcie zysków. Taki portfel inwestycyjny jest zazwyczaj zarządzany przez doświadczonych specjalistów z branży, którzy podejmują decyzje inwestycyjne.

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych polega na gromadzeniu środków pieniężnych od inwestorów i ich inwestowaniu w różne produkty inwestycyjne. Działanie funduszu inwestycyjnego polega na tym, że w przeciwieństwie do inwestowania we własnym imieniu, inwestując w fundusz, stajesz się jednym z wielu uczestników, a tym samym posiadaczem określonej ilości jednostek uczestnictwa. Dzięki temu, że fundusz inwestycyjny gromadzi pieniądze od wielu inwestorów, staje się on dużym inwestorem, który jest w stanie kupować i sprzedawać szeroką gamę aktywów, a jednocześnie minimalizując tym samym ryzyko inwestycyjne.

Jaki jest cel działania funduszu inwestycyjnego?

Celem działania funduszu inwestycyjnego jest generowanie zysku dla jego uczestników. Zarządca funduszu stara się maksymalizować zyski, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Dlatego też fundusze inwestycyjne stanowią doskonałą alternatywę dla inwestycji bezpośrednich w akcje.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych – fundusz otwarty i fundusz zamknięty

Istnieje kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych. Wyróżniamy między innymi fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte.

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz inwestycyjny otwarty to taki, w który inwestuje się za pomocą nabycia jednostek uczestnictwa w danym funduszu. Aktywa takiego funduszu to instrumenty finansowe, które nie są papierami wartościowymi. Uczestnik funduszu inwestycyjnego otwartego może w każdej chwili zarządać odkupienia jednostek uczestnictwa które posiada w danym funduszu przez ten fundusz.

Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusz inwestycyjny zamknięty to taki, w którym brak ciągłej emisji jednostek uczestnictwa. Zamiast tego członek funduszu otrzymuje tzw. certyfikat inwestycyjny. Jest to papier wartościowy wydawany przez fundusze inwestycyjne zamknięte każdemu uczestnikowi funduszu. Taki certyfikat jest pisemnym potwierdzeniem dokonania inwestycji. Może on być następnie notowany na giełdzie.

Przy funduszu inwestycyjnym zamkniętym warto również wiedzieć, że nie jest możliwe swobodne wchodzenie lub wychodzenie z inwestycji. Dzięki temu jednak aktywa charakteryzują się większą stabilizacją niż ma to miejsce w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Czytaj prospekty funduszy inwestycyjnych

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, warto dokładnie przeanalizować prospekty poszczególnych funduszy inwestycyjnych. To właśnie tam można znaleźć informacje o polityce inwestycyjnej, celach, ryzyku czy kosztach związanych z inwestycją w dany fundusz.

Zwracaj uwagę na historię wydajności funduszu

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w dany fundusz, warto dokładnie prześledzić jego historię wydajności. Może to pomóc w określeniu, jaki jest potencjalny zysk oraz jaki jest poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz.

Rozważ swoje cele inwestycyjne i profil ryzyka

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w fundusz, warto rozważyć swoje cele inwestycyjne oraz profil ryzyka. Czy zależy Ci na szybkim zysku, czy raczej chcesz osiągnąć stabilne zyski na dłuższą metę? Jaki jest Twój poziom tolerancji na ryzyko? W zależności od odpowiedzi na te pytania, możesz wybrać odpowiedni dla siebie fundusz.

Jak zarobić na funduszach inwestycyjnych?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne: korzyści i zagrożenia

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma swoje zalety, ale może się też wiązać z zagrożeniami. Jakie są zatem najważniejsze zalety funduszy inwestycyjnych? Wśród korzyści znajdują się między innymi minimalizacja ryzyka inwestycyjnego, ponieważ inwestycja jest rozproszona na wiele różnych aktywów, a także możliwość osiągnięcia wysokich zysków dzięki doświadczonemu zarządcy i zarządzaniu portfelem.

Należy jednak też pamiętać o zagrożeniach, takich jak ryzyko inwestycyjne, koszty związane z inwestycją czy brak gwarancji osiągnięcia określonego zysku.

Fundusz zamknięty a fundusz otwarty: co wybrać?

Wybór pomiędzy funduszem zamkniętym a funduszem otwartym zależy przede wszystkim od Twojego profilu inwestycyjnego i celów. Fundusz otwarty jest dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi inwestycjami oraz chcą mieć możliwość ich szybkiej sprzedaży w przypadku potrzeby. Natomiast fundusz zamknięty jest dobrym wyborem dla inwestorów, którzy poszukują stabilizacji oraz długofalowych inwestycji.

Wybierz odpowiednią strategię inwestowania w fundusze inwestycyjne

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z portfela zdywersyfikowanego, czyli rozłożeniem inwestycji na wiele różnych typów funduszy inwestycyjnych, takich jak akcyjne, obligacyjne, nieruchomościowe czy surowcowe. Dzięki temu, nawet w przypadku np. zmian rynków czy kryzysów ekonomicznych, nasze inwestycje będą zrównoważone i będziemy mieli większe szanse na zyski niż straty. Należy również brać pod uwagę czas inwestycji – im dłuższy ten okres, tym lepiej, gdyż pozwala to zniwelować ewentualne wahania rynków i przynosi większe zyski. Ostatecznie, warto zachować ostrożność i zwracać uwagę na koszty i opłaty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, by nie ponosić niepotrzebnych dodatkowych wydatków. 

Inwestowania w fundusze inwestycyjne – podsumowanie

Fundusze inwestycyjne to jeden z wielu sposobów na inwestowanie swojego kapitału w celu pomnożenia zysku. Jednakże, podobnie jak wiele innych spośród tych metod, nie są one pozbawione ryzyka. Podejmując decyzję o uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym warto najpierw dokładnie przemyśleć swoją strategię inwestycyjną jak i możliwości finansowe oraz odporność na ewentualne niepowodzenia.

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

vat