Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś
Finanse odszkodowanie za wypadek w pracy

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Data publikacji 30 grudnia 2021

Każda praca jest związana z ryzykiem wypadku, w mniejszym bądź stopniu. Może być to oparzenie wrzątkiem, skręcenie nogi, złamanie, cięższe urazy oraz w najgorszym przypadku śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma naprawić wyrządzoną szkodę. Taka forma zadośćuczynienia jest przyznawana pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

Podstawowe informacje

Jeśli chcemy mówić o wypadku podczas pracy, musimy wiedzieć, że występuje on podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz poleceń przełożonych. Taki wypadek może mieć miejsce przed formalnym rozpoczęciem pracy i w godzinach nadliczbowych. Ponadto zaliczamy do tego czas, gdy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy między miejscem wykonywania pracy a siedzibą. Do tego rodzaju zdarzenia zaliczają się drobne urazy, a także śmierć pracownika.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy, u pracownika musi wystąpić długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu. Uszczerbek stały pracownika nie daje szans na poprawę stanu zdrowia. Długotrwały uszczerbek prowadzi do zmniejszenia sprawności powyżej 6 miesięcy, która może ulec poprawie.

Lekarz lub komisja lekarska ocenia powstały uszczerbek, a ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) decyduje o przyznaniu odszkodowania. Za każdy procent długotrwałego lub stałego uszczerbku zdrowia, przyznawane jest 20% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku odmowy wniosku o odszkodowanie można złożyć odwołanie od tej decyzji. Pismo należy złożyć do 30 dni od otrzymania odmowy.

Gdzie zgłosić wypadek?

Jeśli dojdzie do wypadku, należy jak najszybciej poinformować pracodawcę. W prawie nie ma regulacji, które wskazują kiedy zgłoszenie powinno być złożone. Po 3 latach wszystkie roszczenia się przedawniają, a do 10 lat można dochodzić o odszkodowanie w procesie cywilnym za powstały uszczerbek (kancelaria: https://smadwokaci.pl/).

Jak uzyskać odszkodowanie?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w kolejności należy podjąć dane kroki.

  1. Na początku należy zgłosić fakt do pracodawcy. Jeśli pracownik nie jest w stanie sam tego zrobić ze względu na jego stan, może zrobić to osoba trzecia.
  2. Następnie należy sporządzić protokół powypadkowy – wykonuje to pracodawca. W nim konieczne jest zawarcie wszystkich okoliczności wypadku. Obejmują one miejsce i ustalenia, iż do wypadku doszło podczas pracy, wykonywania codziennych czynności, poleceń przełożonego lub w czasie dyspozycyjności pracownika dla pracodawcy między firmą a miejscem wykonywanej pracy (zgodnie z artykułem 3. ustęp 1.). Protokół musi być sporządzony w 3 jednakowych wersjach dla pracodawcy, pracownika i ZUSu.
  3. Zgłoszenie roszczeń dotyczących odszkodowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub płatnika składek (pracodawcy). Zgłoszenie wymaga odpowiedniej dokumentacji, która poświadczy, że zaistniały wypadek wydarzył się podczas pracy (protokołu powypadkowego), a także zaświadczenia o stanie zdrowia.

Wniosek musi być kompletny – posiadający wszystkie dane i dokumenty. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj umowy, na mocy której jesteśmy zatrudnieni oraz informacje dotyczące wypłacania składek. Brak informacji może skutkować odmówieniem przyjęcia wniosku przez ZUS.

Kto nie może otrzymać odszkodowania?

Jeśli doszło do wypadku w pracy, który spowodował uszczerbek na zdrowiu pracownika, jednak stało się to ze względu na niedbalstwo czy nie przestrzeganie przepisów – odszkodowanie nie jest przyznawane. Podobnie w sytuacji, kiedy pracownik był pod wpływem środków odurzających.

Artykuł sponsorowany

agencja content marketingowa

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

vat