Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś
Finanse Pozew w sprawie kredytu

Pozew w sprawie kredytu we „frankach” – jak go sporządzić?

Data publikacji 31 sierpnia 2023

W przypadku kredytu we „frankach” możliwe jest wniesienie powództwa o unieważnienie umowy lub zamianę kredytu na złotówkowy (tzw. „odfrankowienie”). Warto wówczas skorzystać z usług kancelarii prawnej, która sporządzi pozew oraz będzie reprezentować nas w postępowaniu sądowym.

Unieważnienie umowy kredytowej

Każda sprawa sądowa wymaga dokładnego wcześniejszego przygotowania się do niej. Osoba wytaczająca powództwo, zanim zdecyduje się na wystąpienie ze sformułowanym żądaniem do sądu, powinna oszacować swoje szanse na sukces w sporze. Należy przeanalizować stan faktyczny sprawy i przepisy prawne, które mogą mieć w niej zastosowanie. W tych kwestiach sprawy frankowe nie różnią się od innych postępowań sądowych. W pierwszej kolejności należy ustalić, jakiego typu roszczeń możemy się domagać przed sądem. Innymi słowy, należy ustalić, czy możliwe jest ubieganie się o unieważnienie umowy „frankowej” w całości. Kluczową przesłanką jest w tym przypadku stwierdzenie występowania w zawartej przez nas umowie kredytu niedozwolonych zapisów (tzw. klauzul abuzywnych). Unieważnienie przez sąd umowy kredytowej ma taki skutek, jakby od chwili jej zawarcia nie wywołała ona żadnych skutków prawnych.

„Odfrankowienie”

Tak zwane „odfrankowienie” to zamiana kredytu „frankowego” na „złotówkowy”. Sąd orzeka wówczas, że spłata kredytu następowała w zawyżonych przez bank ratach. Skutkiem takiego wyroku jest usunięcie wspomnianych już niezgodnych z prawem zapisów umowy i zazwyczaj zwrot części nadpłaconych przez kredytobiorców świadczeń. Główna różnica między „odfrankowieniem” a unieważnieniem umowy polega na tym, że w tym pierwszym przypadku umowa nadal obowiązuje, ale w zmienionej formie. Unieważniona umowa „frankowa” traci natomiast w całości moc prawną.

Wartość przedmiotu sporu

Przy wnoszeniu pozwu w sprawie kredytu we „frankach”, tak jak w każdej innej sprawie o roszczenia majątkowe, niezbędne jest określenie w pozwie wartości przedmiotu sporu (tzw. WPS). Wartość przedmiotu sporu w przypadku roszczeń pieniężnych to kwota, której zasądzenia oczekuje powód od pozwanego. W sprawach związanych z kredytami „frankowymi” metoda wyliczenia WPS będzie się różnić w zależności od charakteru roszczeń, z jakim występuje powód.

Podstawowym dylematem w przypadku kredytów „frankowych” jest to, które z rozwiązań będzie dla nas bardziej opłacalne – unieważnienie umowy w całości czy jej „odfrankowienie”. Osobie bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy zazwyczaj ciężko jest to ustalić. Z tego powodu warto zwrócić się do specjalistów, którzy zajmują się na co dzień sprawami „frankowymi”. Pozwoli to zaoszczędzić czas i nerwy oraz znacząco zwiększy szanse na uzyskanie korzystniejszego wyroku sądu.

Materiał zewnętrzny

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

vat