Na czym polega inwestycja w fundusze ETF?

Inwestycja w fundusze ETF to jedna z najpopularniejszych możliwości na pomnażanie swojego kapitału. Wiąże się to z określonym ryzykiem, ale jednocześnie daje szerokie możliwości w zakresie potencjalnych zysków. W poniższym artykule dokładnie tłumaczymy, na czym polega inwestycja w fundusze ETF. Zapraszamy do lektury.

ETF – definicja pojęcia 

ETF to skrót od pojęcia Exchange Traded Fund, czyli otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. W związku z tym, że zalicza się go do grona funduszy zarządzanych pasywnie, to koszty zarządzania nim są znacznie niższe aniżeli w przypadku funduszy próbujących zwojować rynek. 

Dostawcy płynności, czyli animatorzy rynku, bazując na indeksie poszczególnych instrumentów bazowych prezentują oferty sprzedaży ETF-ów. Fundusz indeksowy ETF jest oparty na naśladownictwie określonych indeksów giełdowych, np. surowców, spółek czy obligacji. Na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są notowane cztery typy funduszy ETF – ETFDAX, ETF MWIG40, ETF WIG20TR oraz ETFW20L.

Co wyróżnia ETF od innych funduszy? 

Wyróżnikiem funduszy ETF jest fakt, iż oferują one gotowe koszyki, np. surowców, obligacji czy akcji. Z racji ich charakterystyki inwestorzy mogą poprzez jedno zlecenie zainwestować w wybraną przez siebie branżę, indeks giełdowy bądź region. Za pośrednictwem ETF możliwe jest inwestowanie na właściwie nieograniczonej liczbie rynków finansowych czy klas aktywów. Wszystkie operacje można realizować z poziomu rachunku maklerskiego. 

Najważniejsze zalety ETF 

Fundusze ETF posiadają całą masę zalet. Jakich? Przede wszystkim ich niezwykle istotnym atutem są niskie koszty zarządzania – zdecydowanie niższe niż w przypadku innych funduszy inwestycyjnych. W ramach pobieranej opłaty za zarządzanie funduszem ETF zawarte są koszty giełdowe, opłaty licencyjne i administracyjne oraz koszty związane z przechowywaniem aktywów u depozytariusza.

W związku z tym, że fundusze ETF wyróżniają się pasywnym charakterem zarządzania, opłaty roczne są tutaj zdecydowanie niższe aniżeli w FIZ czy FIO. Opłata roczna w funduszach ETF oscyluje w granicach 0,5 proc., zaś przy FIO wynosi to w niektórych przypadkach nawet 4 proc. 

Tytuły uczestnictwa w ETF-ach są notowane na giełdzie poprzez system ciągły. Dzięki temu handlowanie nimi odbywa się na zbliżonych zasadach jak przy akcjach. Inwestorzy, którzy lokują swoje środki w fundusze ETF, mogą kupować i sprzedawać je w dowolni wybranym przez siebie momencie. Wycena wszystkich koszyków następuje zgodnie z odgórnie przyjętym harmonogramem podczas trwania sesji na danej giełdzie. Przejdź tutaj i dowiedz się więcej na temat korzyści wynikających z inwestycji w fundusze ETF. 

Redakcja ebiznes.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.